h

Werk en Sociale Zaken

11 oktober 2012

Hoe gaat het nu met werkzoekenden in Leiden?

Louk Rademaker op de bres voor werkzoekenden in LeidenVlak voor de zomer presenteerden de SP en PvdA de uitkomsten van het Meldpunt Participatiecentrum. Uit het meldpunt kwam naar voren dat het voor werkzoekenden niet duidelijk was wat er van hen verwacht werd en waar ze terecht konden met klachten. Drie weken geleden is daarover in de gemeenteraad gediscussieerd en gisteren zijn SP-raadslid Louk Rademaker en PvdA-raadslid Anna van den Boogaard op werkbezoek geweest in het Participatiecentrum. Rademaker: “Dankzij de inzet van de SP krijgen werkzoekenden nu meer duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt. Ook krijgen werkzoekenden een plek waar ze met klachten of andere problemen terecht kunnen.” Lees hier het verslag van de SP-inzet voor een beter reïntegratiebeleid.

Lees verder
18 september 2012

Sleutelstad: SP maakt zich sterk voor schuldhulpverlening

Gisteren was SP-raadslid Louk Rademaker te gast in het programma Nieuws071 op radio Sleutelstad FM. Het onderwerp was de schuldhulpverlening: “We hebben vorig jaar gestreden om niet op schuldhulpverlening te bezuinigen en door te gaan met het geven aan hulp aan mensen die het nodig hebben. Dat is nu vastgelegd in beleid”, aldus SP-raadslid Louk Rademaker in Nieuws071. Luister hier de hele aflevering terug.

Lees verder
17 september 2012

Schuldhulpverlening voor iedereen

SP-raadslid Louk Rademaker op de bres voor schuldhulpverlening.De gemeenteraad van Leiden heeft vorige week een nieuw ‘Beleidskader Schuldhulpverlening’ vastgesteld. De SP vindt het belangrijk dat schuldhulpverlening voor iedereen beschikbaar blijft. Een jaar geleden heeft de SP in het stadsbestuur succesvol gestreden voor voldoende budget. Vorige week werd besproken of schuldhulp beschikbaar moet zijn voor dak- en thuislozen, fraudeurs en mensen die al eerder in de schuldhulp hebben gezeten. SP-raadslid Louk Rademaker: “Schuldhulpverlening bestaat eruit om mensen die een fout gemaakt hebben een tweede kans te geven. Daarom moet je geen uitzonderingen gaan maken over wat voor fouten het betreft: iedereen heeft het recht op een tweede kans!”

Lees verder
11 september 2012

Leids reïntegratiebeleid moet anders, vinden SP en PvdA

De SP en de PvdA hebben in Leiden de handen ineengeslagen om het Leidse reïntegratiebeleid te veranderen. Veel meer dan nu moet ingezet worden op scholing in plaats van mensen te dwingen vruchteloos werk te doen. Ook moeten mensen sneller duidelijkheid krijgen over hun verplichtingen. Werken onder het minimumloon moet weer taboe worden. SP-raadslid Louk Rademaker: “Niemand wordt voor zijn lol werkloos, juist in crisistijd worden veel mensen ontslagen. Laten we dan zorgen voor goede scholing zodat mensen dadelijk weeer snel aan de slag kunnen!” Een discussienotitie van beide partijen wordt op 20 september in de raadscommissie voor Werk en Financiën besproken.

Lees verder
11 juli 2012

SP en PvdA stellen vragen over langdurig werklozen in het Participatiecentrum

Gisteren was SP-raadslid Louk Rademaker samen met wethouder Jan-Jaap de Haan in de uitzending op Sleutelstad FM naar aanleiding van het Meldpunt Participatiecentrum. In die uitzending, die u hier terug kunt luisteren, vertelde wethouder De Haan dat hij nu ook langdurig werklozen naar het Participatiecentrum stuurt. Volgens PvdA en SP is dit niet volgens de afspraken: alleen mensen die zich nieuw hebben aangemeld voor een uitkering moeten naar het participatiecentrum. Reden voor de SP en PvdA om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
10 juli 2012

Rapport Meldpunt Participatiecentrum aangeboden

Sinds de opening van het ‘Participatiecentrum’ in Leiden, het centrum waar uitkeringsgerechtigden na aanvraag van een uitkering aan het werk moeten, zijn er klachten binnengekomen bij de SP Hulpdienst en de PvdA. Naar aanleiding van deze klachten hebben de SP en de PvdA besloten een gezamenlijk meldpunt te openen.
In de uitzending van Unity TV van zondag 8 juli wordt het rapport het rapport door Robert-Jan van Ette (PvdA) en Louk Rademaker (SP) aan wethouder De Haan overhandigd (vanaf 12:20).
Download hier het rapport "Meldpunt Participatiecentrum". (PDF)

Lees verder
4 juni 2012

SP trekt weer aan de bel over eigen bijdrage in de GGZ

SP Leiden trekt aan de bel voor eigen bijdrage GGZ.Raadsleden Eva de Bakker en Louk Rademaker hebben wederom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Eerder besloot het college dankzij de SP dat uitkeringsgerechtigden de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg niet zouden hoeven te betalen. ‘Veel mensen kunnen die eigen bijdrage niet betalen en gaan zorg mijden,’ zegt De Bakker. ‘Deze bezuiniging die het Rijk heeft ingesteld is daarom enorm kortzichtig. Ik ben blij dat we Leidenaren met een smalle beurs hierbij kunnen helpen, maar dat moet wel goed gebeuren.’ Over de uitvoering zijn de SP-raadsleden nog niet tevreden.

Lees verder
28 mei 2012

Kinderopvang voor mensen in re-integratietraject wordt vergoed

Leidenaren met kinderen die toch willen deelnemen aan een re-integratietraject om zo een baan te verkrijgen, kunnen nu kosten voor de kinderopvang vergoed krijgen. Dat heeft het Leidse stadsbestuur besloten. Daarmee wordt voorkomen dat ouders niet meer aan het werk kunnen omdat een betaalbare kinderopvang ontbreekt. De ouders kunnen hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. SP-raadslid Louk Rademaker is blij met dit besluit: “Met het vergoeden van de kinderopvang worden zowel de ouders als de kinderen geholpen!”

Lees verder
14 mei 2012

SP en PvdA lanceren gezamenlijk meldpunt ervaringen met het ‘participatiecentrum’

Sinds 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in Leiden zowel voor nieuwe aanvragers als voor mensen met een bestaande uitkering veranderd. Voor WWB, IOAW of IOAZ uitkeringsontvangers kan de gemeente een tegenprestatie naar vermogen vragen, bestaande uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving.
Uitkeringsgerechtigden worden al geruime tijd door de gemeente uitgenodigd om in het participatiecentrum werkzaamheden te verrichten.
De SP hulpdienst heeft de afgelopen maanden een toenemend aantal klachten binnen gekregen die te maken hebben met negatieve ervaringen met afspraken, werkzaamheden, coaches etc. in het participatiecentrum. Ook bij de PvdA zijn er klachten van gelijke aard gesignaleerd.
Hebt u ook een bijstandsuitkering (aangevraagd) en hebt u daarvoor ook (verplicht) kortere of langere tijd werkzaamheden in het participatiecentrum moeten doen? De SP en de PvdA zijn benieuwd naar uw ervaringen, positief of negatief.
Maandag 21 mei t/m/ vrijdag 25 mei tussen 19.30 en 21.30: bel naar het meldpunt participatiecentrum op de volgende telefoonnummers: 071-5219153; 071-8882680; 06-46653316.

Lees verder

Pagina's

U bent hier