h

SP en PvdA stellen vragen over langdurig werklozen in het Participatiecentrum

11 juli 2012

SP en PvdA stellen vragen over langdurig werklozen in het Participatiecentrum

Gisteren was SP-raadslid Louk Rademaker samen met wethouder Jan-Jaap de Haan in de uitzending op Sleutelstad FM naar aanleiding van het Meldpunt Participatiecentrum. In die uitzending, die u hier terug kunt luisteren, vertelde wethouder De Haan dat hij nu ook langdurig werklozen naar het Participatiecentrum stuurt. Volgens PvdA en SP is dit niet volgens de afspraken: alleen mensen die zich nieuw hebben aangemeld voor een uitkering moeten naar het participatiecentrum. Reden voor de SP en PvdA om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Dit zijn de vragen die de SP en PvdA gesteld hebben:

Wij hebben vernomen dat wethouder De Haan bij Sleutelstad-radio heeft verteld dat uw college langdurig werklozen oproept om zich aan te melden bij het participatiecentrum.
Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad stellen wij u de volgende vragen:
Ten aanzien van de uitspraken:
1) Klopt het dat wethouder De Haan een dergelijke uitlating gedaan heeft?
2) Klopt het dat uw college langdurig werklozen oproept om zich te melden bij het participatiecentrum?

Ten aanzien van het beleid:
3) Volgens de Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014 (RV 11.0003) is het participatiecentrum bedoeld voor “Nieuwe bijstandsaanvragers”. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, waarom roept het college dan andere mensen op zich te melden?
4) Past het onderbrengen van deze mensen binnen door de raad vastgestelde beleidskaders? Zo ja, welke?

Ten aanzien van het perspectief van de participanten:
5) Wat wordt mensen geboden (zowel het perspectief als de reële uitkomst) als ze naar het participatiecentrum gaan?
6) Wordt er drang danwel dwang toegepast om deze mensen bij het participatiecentrum te krijgen? Zo ja welke?

Ten aanzien van de financiën:
7) Hoeveel geld is er gemoeid met het ‘werven’ van deze mensen voor het participatiecentrum?
8) En hoeveel geld is er gemoeid met het aan het werk krijgen van deze mensen?
9) Waarom zet u het geld dat u voor deze groep gebruikt niet in voor bijvoorbeeld leer-werk-trajecten?

Louk Rademaker (SP)
Robert-Jan van Ette (PvdA)
Anna van den Boogaard (PvdA)

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier