h

Hoe gaat het nu met werkzoekenden in Leiden?

11 oktober 2012

Hoe gaat het nu met werkzoekenden in Leiden?

Louk Rademaker op de bres voor werkzoekenden in LeidenVlak voor de zomer presenteerden de SP en PvdA de uitkomsten van het Meldpunt Participatiecentrum. Uit het meldpunt kwam naar voren dat het voor werkzoekenden niet duidelijk was wat er van hen verwacht werd en waar ze terecht konden met klachten. Drie weken geleden is daarover in de gemeenteraad gediscussieerd en gisteren zijn SP-raadslid Louk Rademaker en PvdA-raadslid Anna van den Boogaard op werkbezoek geweest in het Participatiecentrum. Rademaker: “Dankzij de inzet van de SP krijgen werkzoekenden nu meer duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt. Ook krijgen werkzoekenden een plek waar ze met klachten of andere problemen terecht kunnen.” Lees hier het verslag van de SP-inzet voor een beter reïntegratiebeleid.

Het Participatiecentrum
In het huidige reïntegratiebeleid moeten mensen die een bijstandsuitkering aanvragen direct voor zes weken naar het “Participatiecentrum”. Dat bestaat uit twee onderdelen. In de Startwerklocatie moeten ze simpel productiewerk (schroefjes inpakken) doen. Ondertussen wordt gekeken naar hoe ze het beste geholpen kunnen worden aan een vaste baan. In het Transfercentrum worden taal- en sollicitatietrainingen gegeven en kunnen werkzoekenden contact leggen met werkgevers en vacatures zoeken.
Afgelopen woensdag gingen Louk Rademaker en PvdA-raadslid Anna van den Boogaard op bezoek bij het Participatiecentrum. Daar spraken ze onder andere over de Startwerklocatie, het contact onderhoud met werkgevers en over het Klussenteam. Rademaker: “Het is heel leuk om te zien hoe betrokken en enthousiast de medewerkers van de DZB zijn. Zij noemen het altijd weer een ‘kippenvelmoment’ als een werkzoekende weer een baan heeft weten te vinden.”

Meldpunt Problemen
In het voorjaar kregen de SP en PvdA echter enkele klachten binnen over het Participatiecentrum. Daarop startte SP en PvdA een Meldpunt Participatiecentrum. De 19 reacties op het Meldpunt Participatiecentrum hadden twee belangrijke zaken gemeen: wat wordt er van mij verwacht, en waar kan ik terecht als ik problemen heb?
Op 20 september besprak de raadscommissie van Werk en Financiën de voorstellen van de SP en PvdA om dit te verbeteren.
Hoewel de VVD behoorlijk neerbuigend deed over de klachten van werkzoekenden, begreep wethouder De Haan (CDA) wel degelijk dat er zaken moesten verbeteren. Op aandringen van de SP en PvdA is er nu een ‘Meldpunt Problemen WWB’ gekomen. Daar kan iedereen die een reïntegratietraject doet terecht met zijn of haar klachten. Ook is er een vertrouwenspersoon ingesteld voor serieuzere problemen.
SP-raadslid Louk Rademaker is blij met deze veranderingen: “Het toont aan dat de wethouder en de medewerkers van Reintegratie Leiden serieus werk willen maken van de problemen van werkzoekenden.”

Duidelijkheid: het tweewekengesprek
Daarnaast komt er een ‘tweewekengesprek’ voor mensen in het Participatiecentrum. Veel werkzoekenden misten het perspectief. Ook was niet duidelijk wat precies het plan was van al het werk bij het Participatiecentrum. Daarom drongen SP en PvdA er op aan dat al na 2 weken een gesprek komt met de consulent. Daarin wordt besproken wat de beste manier is om zo spoedig mogelijk weer aan het werk te komen. Het ‘tweewekengesprek’ werd toegezegd door wethouder De Haan.

Aandacht voor scholing
Het derde succespunt van de SP betrof scholing. Bijna tweederde van de werkzoekenden in Leiden heeft onvoldoende opleiding om een baan te kunnen vinden. Daarom vind de SP het belangrijk dat werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld een MBO-opleiding te volgen of een heftruckrijbewijs te halen. Wethouder De Haan verzekerde de SP dat er voldoende budget is voor opleiding. Ook zal hij elk kwartaal verslag doen van hoeveel mensen een opleiding volgen binnen het reintegratiebeleid.

Langdurig werkzoekenden?
Toch is het beleid nog lang niet zoals de SP dat voor ogen heeft. De SP en PvdA hadden deze zomer schriftelijke vragen gesteld toen bleek dat langdurig werkzoekenden ook naar het Participatiecentrum worden gestuurd. Dat is niet volgens afspraak, constateerde SP-er Rademaker. Het Participatiecentrum is juist bedoeld voor mensen die zich nieuw aanmelden bij de bijstand.
Ook raakten SP-raadslid Louk Rademaker en wethouder De Haan in fel debat verwikkeld over wat belangrijker is. Voor de SP zijn opleidingen en perspectief op een vaste baan belangrijker dan het simpele productiewerk in de Startwerklocatie. In de commissievergadering leek het alsof De Haan zijn prioriteiten juist andersom heeft liggen.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389
Leids reïntegratiebeleid moet anders, vinden SP en PvdA 11 september 2012
SP en PvdA stellen vragen over langdurig werklozen in het Participatiecentrum 11 juli 2012
Rapport Meldpunt Participatiecentrum aangeboden 10 juli 2012

U bent hier