h

Schuldhulpverlening voor iedereen

17 september 2012

Schuldhulpverlening voor iedereen

SP-raadslid Louk Rademaker op de bres voor schuldhulpverlening.De gemeenteraad van Leiden heeft vorige week een nieuw ‘Beleidskader Schuldhulpverlening’ vastgesteld. De SP vindt het belangrijk dat schuldhulpverlening voor iedereen beschikbaar blijft. Een jaar geleden heeft de SP in het stadsbestuur succesvol gestreden voor voldoende budget. Vorige week werd besproken of schuldhulp beschikbaar moet zijn voor dak- en thuislozen, fraudeurs en mensen die al eerder in de schuldhulp hebben gezeten. SP-raadslid Louk Rademaker: “Schuldhulpverlening bestaat eruit om mensen die een fout gemaakt hebben een tweede kans te geven. Daarom moet je geen uitzonderingen gaan maken over wat voor fouten het betreft: iedereen heeft het recht op een tweede kans!”

De ChristenUnie en de SP hebben samen voorgesteld om in het beleidsstuk ook te benadrukken waarom schuldhulp zo belangrijk is. Rademaker: “We doen dit niet alleen om de maatschappelijke kosten te drukken. De aanleiding voor gemeentelijke schuldhulpverlening is medemenselijkheid. We willen mensen die in de schulden zitten helpen omdat we het belangrijk vinden om naar elkaar om te kijken.” Het voorstel werd aangenomen door de gemeenteraad.

Het voorstel om mensen die fraude gepleegd hebben of die recentelijk al eerder schuldhulp gehad hebben ook te helpen, werd niet gesteund. Een raadsmeerderheid van VVD, CDA en D66 wil aan die mensen geen tweede kans geven. Rademaker is teleurgesteld: “Ik zou denken dat een belangrijk liberaal beginsel is dat mensen ook de kans krijgen hun leven te beteren. Blijkbaar niet, en dat is teleurstellend.”

Ook dak- en thuislozen moeten geholpen kunnen worden bij schulden. Nu gebeurt het vaak dat een dakloze geen huis kan krijgen vanwege schulden, maar geen schuldhulp kan krijgen omdat hij geen huis heeft. De antwoorden van het College waren voor SP en D66 te vaag, waardoor de gemeenteraad hier later nog over door zal praten. “Maar iedereen is ervan overtuigd dat daklozen ook schuldhulp moeten kunnen krijgen. De vraag is of het College wel serieus werk maakt van het wegnemen van al die bureaucratische barrières,” aldus Rademaker.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier