h

Acties bij het LUMC na mislukte CAO-onderhandelingen

17 juli 2018

Acties bij het LUMC na mislukte CAO-onderhandelingen

Foto: FNV / FNV.nl

Afgelopen week zijn verpleegkundigen massaal in actie gekomen voor meer respect, meer loon en minder werkdruk in de Universitair Medische Centra (UMC’s). Na maanden moeizaam onderhandelen over een nieuwe cao, blijft werkgever Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met verslechteringen komen.

Sinds een aantal weken zijn de UMC medewerkers verenigd op een platform “UMC’s in Actie”. Daar proberen zij gezamenlijk betere arbeidsvoorwaarden af  te dwingen dan welke eerder werden voorgesteld door de NFU.

Op het NFU kasteel te Utrecht werd Wouter Bos c.s. in april al duidelijk gemaakt dat het onder andere geen optie is om tot je 65e nachtdiensten te doen, en een generatiebeleid toekomstig, wil men nog enige zorg kunnen blijven garanderen, onontbeerlijk is.
Maar, Wouter’s mantra is en blijft: ”er is geen geld”, en minister Bruins geeft aan na Kamervragen van de SP dat hij zich niet wenst te bemoeien met een private cao! Dat klopt, dat moet hij ook niet.
Hij zou echter wel de oorzaak moeten zien te achterhalen en er vervolgens iets aan doen. Dát is wel zijn werk. En, werkt hij zo niet bewust mee aan het onthouden van zorg aan de burgers? Er staan namelijk voortdurend bedden in de UMC’s leeg vanwege chronisch (opgeleid) personeelsgebrek!
Hele dure bedden met dito apparatuur die afgeschreven worden, ook al staan ze leeg.

Tekst van LUMC verpleegkundige:
PROTEST VAN DE WITTE WOEDE 2018
'De burger betaalt, maar kan er geen gebruik van maken. Leve de marktwerking waarbij heel opportunistisch hier en daar krenten door bestuurders uit de pap worden gevist.
En, hoezo enige zorg blijven garanderen? Ja, want daar zijn voldoende verpleegkundigen voor nodig!
Het is daarmee namelijk al jaren bijzonder treurig gesteld. Op elk vlak tekorten, maar met name binnen de UMC’s verpleging bestaan er al jaren tekorten aan lui die de kar op afdelingsniveau moeten trekken.
En nóg wil de NFU geen marktconform salaris bieden en tóch voor een dubbeltje op de eerste rang blijven zitten. Want, op de eerste rang zitten wij! Nog wel. Ongekend ingewikkelde en innoverende behandelingen zijn bij ons aan de orde van de dag. Bijzonder interessant werk, maar daar is hoog opgeleid personeel binnen elke functie voor nodig.
Een ic-verpleegkundige heeft daar minstens al zes jaar voor nodig! En aan die functies is al decennia groot gebrek. Reken zelf uit hoelang het duurt voor dat wij weer fatsoenlijke en UMC waardige zorg kunnen leveren.
Dus Bruins, doe je werk en leg de NFU eens op de grill! Zorg dat zij kosten gaan herverdelen en garandeer zo de academische zorg op niveau.
Ondertussen gaan wij ons opmaken voor acties. Het wordt een lange hete zomer!'

Meer informatie bij SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen, 071-5215130/ 0642475107
Zie ook: https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/umc/nieuw...

U bent hier