h

Werk en Sociale Zaken

2 februari 2011

Goedkope stroom voor de armste Leidenaren

Louk RademakerDe grote vier steden van Nederland doen het al: goedkope groene stroom leveren aan de minima. Dat betekent dat mensen die rond het minimumloon verdienen korting kunnen krijgen via een collectief energiecontract. De SP, PvdA en GroenLinks wilden dit ook in Leiden invoeren. SP-raadslid Louk Rademaker: “Met zo’n collectief contract kan je tot wel 130 euro op jaarbasis besparen op je energierekening. En dat zonder dat de gemeente er veel belastingcenten aan hoeft te besteden!” Afgelopen december steunde de gemeenteraad in meerderheid het SP-PvdA-GroenLinks voorstel. De gemeente Leiden gaat nu onderzoeken of zij zich kunnen aansluiten bij het initiatief van de grote vier steden.

Lees verder
23 november 2010

SP regelt betaalbaar busvervoer naar manifestatie "Armoede werkt niet"

De SP afdelingen in de regio Zuid Holland Noord regelen busvervoer naar de manifestatie “Armoede werkt niet” in Den Bosch op 27 november a.s. Deze manifestatie is het vervolg op de door Tweede Kamerlid Sadet Karabulut gelanceerde campagne ‘Armoede werkt niet’ . De SP is in actie gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB uitkering) te steunen. Met de plannen van het kabinet Rutte moeten juist deze mensen inkomen inleveren en wil men ook 30.000 banen in de sociale werkvoorziening schrappen. Tijdens de manifestatie is er muziek en zijn er diverse sprekers waaronder Emile Roemer.

Lees verder
23 november 2010

SP'ers aanwezig bij symposium over armoede en sociale uitsluiting

Zaterdag 13 november j.l. heeft in Diaconaal Centrum de Bakkerij een symposium plaatsgevonden over stille armoede en sociale uitsluiting. Onder de titel: 'Hoe kom je d'r bij?' zijn een groot aantal mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting met elkaar in gesprek gegaan en is er nagedacht over de vraag hoe armoede te signaleren valt. Enkele lokale SP'ers, waaronder Leids wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Roos van Gelderen en fractievoorzitter Antoine Theeuwen waren aanwezig. Door de inbreng van alle aanwezige betrokkenen, waaronder ervaringsdeskundigen, is het een zinvol symposium geworden.

Lees verder
12 november 2010

Geen bezuinigingen op minimabeleid en geen lastenverhoging in 2011

Dankzij een raadsbreed voorstel, ingediend door SP-raadslid Louk Rademaker en mede ondersteund door VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks, wordt er in 2011 niet bezuinigd op het minimabeleid. Ook komt er geen verhoging van de rioolheffing. In totaal gaat het om een bedrag van anderhalf miljoen euro. In de loop van 2011 zal duidelijk worden of het mogelijk is om het budget voor minima vanaf 2012 ook nog op peil te houden.

Lees verder
13 oktober 2010

Enquête Leids re-integratiebeleid hier in te vullen

enquetereintegratie
Wilt u meedoen aan de enquête over het Leids re-integratiebeleid? Dan kunt u dat doen op twee verschillende manieren. Hieronder vind u de mogelijkheid om de enquête online in te vullen. De andere mogelijkheid is om de enquête te downloaden en deze vervolgens ingevuld te mailen naar het in de enquête aangegeven e-mailadres.

Lees verder
13 oktober 2010

SP houdt enquete over Leids reintegratiebeleid

De Leidse SP is een enquête begonnen over de reïntegratietrajecten van de gemeente Leiden. De SP wil weten wat de cliënten moeten doen om aan een nieuwe baan te komen, en in hoeverre dat ook zinvolle werkzaamheden zijn. De enquête wordt verspreid onder cliënten van de DZB en Reintegratie Leiden. Daarnaast is de enquête te vinden op de website van de SP Leiden, /.

Lees verder
9 oktober 2010

SP stelt vragen over eventuele privacyschending door de Stadsbank

De Stadsbank helpt met schuldsanering.De Stadsbank in Leiden biedt burgers met schulden de mogelijkheid tot schuldsanering. Als onderdeel daarvan worden de schuldeisers, middels een standaardbrief, door de Stadsbank gevraagd hoeveel zij van de schuldenaren eisen. Daarbij werden afgelopen zomer volledige inkomens- en uitgavenpatronen van enkele ouders opgestuurd naar een basisschool. Naar aanleiding van deze mogelijke privacyschending heeft de SP een aantal kritische vragen. “Het is de vraag of je zomaar, ongevraagd, zulke informatie kan verstrekken. En zelfs als een school die informatie wil hebben, moet dat soort gegevens vertrouwelijk verzonden worden,” vindt SP-raadslid Louk Rademaker.

Lees verder
9 oktober 2010

Reïntegratiestop van de baan door voorstel SP

De gemeente Leiden gaat werklozen weer nieuwe reïntegratietrajecten aanbieden. Dat heeft de gemeenteraad besloten op voorstel van de SP. Omdat het geld op was, moest het college in de zomer al het nieuwe reïntegratiewerk stopzetten. Die reïntegratiestop is dus nu van de baan. SP-raadslid Louk Rademaker: “Juist in crisistijd is het belangrijk dat we werklozen ondersteunen met scholing en begeleiding. Ons SP-voorstel maakt dat nu weer mogelijk.”

Lees verder
19 september 2010

Scherpe kantjes van reïntegratiestop zijn eraf

SP-raadslid Louk RademakerIn augustus voerde wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, Sociale Zaken) een stop op nieuw reïntegratietrajecten in omdat het geld op was. SP-raadslid Louk Rademaker wil echter dat de succesvolle trajecten wel doorgezet worden. Tijdens de vergadering afgelopen donderdag van de raadscommisie Werk en Financiën bleek dat het merendeel van de partijen het SP-voorstel steunde. De SP moet nog wel aangeven waar het geld vandaan moet komen.
Ook vermeldde wethouder De Haan dat er binnen het huidige budget toch nog ruimte was voor extra trajecten, bijvoorbeeld bij het Werkhotel of bij het Reintegratiebedrijf Leiden. Ook is er geld voor jongeren via het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
“Daarmee zijn de scherpe kantjes van de reïntegratiestop er af. Toch zijn er nog veel succesvolle trajecten waar geen geld voor is, zoals bijvoorbeeld het Oriëntatiejaar. Ook die trajecten moeten door kunnen gaan,” aldus SP-raadslid Louk Rademaker. Over twee weken zal de SP een voorstel daarvoor indienen in de gemeenteraad.

Lees verder
15 september 2010

SP: Ga wel door met de succesvolle reïntegratietrajecten

Recentelijk heeft wethouder De Haan (Sociale Zaken) besloten om geen nieuwe reïntegratietrajecten meer te starten, omdat het geld daarvoor op is. SP-raadslid Louk Rademaker wil dat de gemeente wel doorgaat met de succesvolle reïntegratietrajecten. Het gebrek aan geld is veroorzaakt doordat de gemeente te lang doorging met dure, slechte reintegratietrajecten. Daar moeten de goede trajecten niet onder lijden! Donderdag zal de SP haar voorstel in een vergadering van de gemeenteraad indienen.
 op de StartWerkLocatie van de DZB leren werklozen de basisvaardigheden voor een werknemer, zoals op tijd komen en respect op de werkvloer.
Een voorbeeld van een reintegratietraject: op de StartWerkLocatie van de DZB leren werklozen de basisvaardigheden voor een werknemer, zoals op tijd komen en respect op de werkvloer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier