h

Geen bezuinigingen op minimabeleid en geen lastenverhoging in 2011

12 november 2010

Geen bezuinigingen op minimabeleid en geen lastenverhoging in 2011

Dankzij een raadsbreed voorstel, ingediend door SP-raadslid Louk Rademaker en mede ondersteund door VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks, wordt er in 2011 niet bezuinigd op het minimabeleid. Ook komt er geen verhoging van de rioolheffing. In totaal gaat het om een bedrag van anderhalf miljoen euro. In de loop van 2011 zal duidelijk worden of het mogelijk is om het budget voor minima vanaf 2012 ook nog op peil te houden.

Vanavond discussieerde de gemeenteraad over de begroting voor 2011. De gemeente Leiden heeft het financieel zwaar en moet bijna 25 miljoen euro, ongeveer 10% van het vrij besteedbare budget, bezuinigen. Vooraf had het college voorgesteld om 750 duizend euro te bezuinigen op het minimabeleid en de rioolheffing te verhogen met 750 duizend euro.

SP-raadslid Louk Rademaker: “Je hoort kosten van de crisis niet te leggen bij de Leidse burger, en zeker niet bij de zwakkeren in de samenleving. Bovendien was er een coalitieafspraak dat er niet bezuinigd zou worden op de minima en dat de lokale lasten niet verhoogd zouden worden.”

Om de bezuinigingen toch tegen te houden, was een creatieve financiële zet nodig. De benodigde anderhalf miljoen wordt gedekt uit de zogeheten Voorziening Dubieuze Debiteur (precario). Die voorziening is bedoeld als risico-reservering voor een rechtzaak die loopt tussen de NUON en de gemeente Leiden over de precarioheffing. In het voorjaar van 2011 komt daarover een uitspraak van de Hoge Raad, en het Leids stadsbestuur acht de kans groot dat Leiden die rechtszaak wint. Doordat de verlieskans klein is, kan er anderhalf miljoen uit de risico-reserve gehaald worden.

Als de gemeente Leiden de rechtzaak wint, is er voldoende geld beschikbaar om ook voor de jaren 2012 en verder de geplande bezuiniging op het minimabeleid tegen te houden. Ook hoeft dan in 2012 de belasting niet verhoogd te worden. Een voorstel hiervoor van de SP is ook door de gemeenteraad aangenomen.

Rademaker (SP): “Het voorstel om de bezuinigingen op het minimabeleid terug te draaien en de rioolheffing niet te verhogen is een mooi teken dat de nieuwe bestuursstijl kan werken. Een unieke samenwerking in de gemeenteraad van de VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en de SP!”

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier