h

Reïntegratiestop van de baan door voorstel SP

9 oktober 2010

Reïntegratiestop van de baan door voorstel SP

De gemeente Leiden gaat werklozen weer nieuwe reïntegratietrajecten aanbieden. Dat heeft de gemeenteraad besloten op voorstel van de SP. Omdat het geld op was, moest het college in de zomer al het nieuwe reïntegratiewerk stopzetten. Die reïntegratiestop is dus nu van de baan. SP-raadslid Louk Rademaker: “Juist in crisistijd is het belangrijk dat we werklozen ondersteunen met scholing en begeleiding. Ons SP-voorstel maakt dat nu weer mogelijk.”

SP-raadslid Louk RademakerDe SP wil niet zomaar nieuwe reïntegratietrajecten starten: de trajecten moeten succesvol zijn gebleken. Rademaker (SP): “Bij de meeste werklozen is het doel: zorg dat ze voor een lange tijd weer een reguliere baan vinden. Daarvoor is een juiste mix van scholing, begeleiding en eventueel gesubsidieerde opstartbanen nodig. Dat blijkt ook de succesvolle methode te zijn. Mensen aan hun lot overlaten, zoals gebeurt in veel verloningstrajecten, moet niet meer gebeuren.”
Bij verloningstrajecten komt de werkloze in dienst van een reïntegratiebureau zonder dat er een duidelijk beroepsperspectief is. “Dat leidt dus meestal nergens toe. Daarentegen zijn bij bijvoorbeeld het oriëntatiejaar meer dan 80% van de trajecten succesvol,” aldus Rademaker. Tijdens de raadsvergadering heeft wethouder De Haan (Sociale Zaken) dan ook beloofd dat nieuwe trajecten bij het oriëntatiejaar wel mogelijk zijn.

Het SP-voorstel trekt 250 duizend euro uit voor nieuwe trajecten. Het geld hiervoor komt uit de gemeentelijke reserves. Louk Rademaker: “De afgelopen zes jaar is er in totaal een miljoen euro overgehouden aan de bijstandsuitkeringen. Nu het financieel even krap is, kan je verantwoord een deel van dat overschot terugpakken.”

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier