h

SP en PvdA lanceren gezamenlijk meldpunt ervaringen met het ‘participatiecentrum’

14 mei 2012

SP en PvdA lanceren gezamenlijk meldpunt ervaringen met het ‘participatiecentrum’

Sinds 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in Leiden zowel voor nieuwe aanvragers als voor mensen met een bestaande uitkering veranderd. Voor WWB, IOAW of IOAZ uitkeringsontvangers kan de gemeente een tegenprestatie naar vermogen vragen, bestaande uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving.
Uitkeringsgerechtigden worden al geruime tijd door de gemeente uitgenodigd om in het participatiecentrum werkzaamheden te verrichten.
De SP hulpdienst heeft de afgelopen maanden een toenemend aantal klachten binnen gekregen die te maken hebben met negatieve ervaringen met afspraken, werkzaamheden, coaches etc. in het participatiecentrum. Ook bij de PvdA zijn er klachten van gelijke aard gesignaleerd.
Hebt u ook een bijstandsuitkering (aangevraagd) en hebt u daarvoor ook (verplicht) kortere of langere tijd werkzaamheden in het participatiecentrum moeten doen? De SP en de PvdA zijn benieuwd naar uw ervaringen, positief of negatief.
Maandag 21 mei t/m/ vrijdag 25 mei tussen 19.30 en 21.30: bel naar het meldpunt participatiecentrum op de volgende telefoonnummers: 071-5219153; 071-8882680; 06-46653316.

Kunt nu niet bellen op de aangegeven dagen? Tot en met donderdag 31 mei kunt u de voicemail inspreken. Geef s.v.p. aan dat u voor het meldpunt participatiecentrum belt. Als u naam en tel. nr. inspreekt wordt u z.s.m. teruggebeld.

U kunt ook een Email bericht sturen naar: hulpdienstspleiden@gmail.com, of robert-jan.vanette@leiden.pvda.nl

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur een brief met uw ervaringen naar de
SP Hulpdienst
Marnixstraat 18
2316 EN Leiden

of
PvdA
Postbus 292
3200 AG Leiden.

Al uw reacties worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Download hier het enqueteformulier (.doc formaat).
Meer informatie namens de PvdA Leiden: Robert-Jan van Ette, Raadslid PvdA, E-mail: robert-jan.vanette@leiden.pvda.nl
Meer informatie namens de SP Leiden: Louk Rademaker, Raadslid SP, Telefoon: 06 – 25 56 33 89, E-mail: lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier