h

SP blij met toezegging verzet tegen plannen loondispensatie

13 juli 2018

SP blij met toezegging verzet tegen plannen loondispensatie

In de raadsvergadering van 12 juli 2018 kwam de SP Leiden met een motie. Daarin riep de SP het College op zich uit te spreken tegen de nieuwe plannen vanuit de landelijke overheid. De regering wil werkgevers loondispensatie geven als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Met deze nieuwe plannen zullen arbeidsbeperkten in veel gevallen onder het minimumloon verdienen.

Als dit plan doorgaat, mogen werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking onder het minimumloon betalen. De werknemers bouwen geen pensioen op, krijgen geen aanvullend geld bij spaargeld en ook niet als ze een werkende partner hebben. Werknemers met een arbeidsbeperking worden zo als het ware als tweederangsburgers behandeld. Aan de motie van de SP tekenden de Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en Partij Sleutelstad mee.

De wethouder heeft gisteren in de discussie toegezegd dat de gemeente Leiden actief lobbyt tegen deze plannen. Het College stuurt ook een brief naar de landelijke overheid op het moment dat deze slechte plannen er daadwerkelijk doorheen gaan komen. De Tweede Kamer houdt in het najaar een debat over loondispensatie. Dan zal blijken hoe de plannen eruit gaan zien.

SP-raadslid Thomas van Halm is blij met deze toezegging van de wethouder: 'Het laat zien dat wij als gemeente een actieve houding tegen deze plannen willen innemen en direct actie ondernemen mocht dit slechte loondispensatieplan er toch doorheen komen. Met die brief wordt duidelijk dat wij als gemeente naar een oplossing gaan werken die de mensen met een arbeidsbeperking wel in hun waarde laat. Wij zullen deze plannen dan ook op de voet blijven volgen.’

Voor meer informatie: raadslid Thomas van Halm, tel 06 1569 9659

U bent hier