h

Stadsparkeerplan blijft!

29 januari 2012

Stadsparkeerplan blijft!

SSL Leiden StadsparkeerplanHet bekende Haagweg parkeerterrein met de shuttle-busjes op biogas blijft in elk geval tot 2016 bestaan, en het krijgt er 200 plaatsen bij. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om geld vrij te maken uit de reserve Parkeren. De SP is erg blij met het besluit. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: "Het Stadsparkeerplan is van onschatbare waarde voor onze stad, maar toch is het project nooit helemaal zeker van haar voortbestaan. Nu kunnen we er in elk geval tot 2016 weer tegenaan!

Het college moest een beslissing nemen over de financiering van het Stadsparkeerplan, omdat er loonkostensubsidies zijn weggevallen. Het rechtse kabinet in Den Haag heeft loonkostensubsidies voor mensen die moeilijk aan een baan geholpen kunnen worden afgeschaft, waardoor er her en der in de stad problemen ontstaan.

Het jaar 2016 is gekozen, omdat op dat moment de geplande parkeergarages onder de Lammer- en Garenmarkt worden opgeleverd. In het voorstel wordt gesteld dat het Stadsparkeerplan op dat moment niet of bijna niet meer nodig is. Daar waren de SP en D66 het niet bij voorbaat mee eens. Van der Kraats: "De nieuwe parkeergarages liggen nog steeds ver weg van allerlei bestemmingen in de binnenstad die geen eigen parkeergelegenheid hebben. Het Stadsparkeerplan is natuurlijk geen doel op zich, maar wij denken dat het Stadsparkeerplan in de een of andere vorm nog steeds belangrijk zal blijven. In de toekomst moet het Haagwegterrein ook een centrum worden voor duurzaam vervoer."

De SP schreef in 2008 een nota over het Stadsparkeerplan, op een moment dat het in haar voortbestaan werd bedreigd. Daar hoorde ook een initiatiefvoorstel bij dat ook door de raad is aangenomen. De titel was: 'Stadsparkeerplan 2015: naar een milieuvriendelijke, leefbare en bereikbare stad'. Die 2015 wordt dus in elk geval gehaald!

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier