h

Stadsparkeerplan

De Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL), ook wel bekend als "het Haagweg parkeerterrein", speelt al sinds 1995 een grote rol bij het naar de binnenstad brengen van bezoekers. Het Stadsparkeerplan werd jaren in haar voortbestaan bedreigd door bouwplannen. Daarom schreef de SP begin 2008 een nota over de toekomst van het Stadsparkeerplan. Want het Stadsparkeerplan verdient een vaste plek in de stad. Maar ook pleitte de SP ervoor dat de busjes van het Stadsparkeerplan op schoon en milieuvriendelijk biogas zouden gaan rijden. 

De vaste plek is er uiteindelijk gekomen en ook rijden de busjes nu allemaal op biogas! Daar heeft onze stad elke dag weer baat bij.

18 februari 2010

Stadsparkeerplan wordt milieuvriendelijk!

busje op biogasEergisteren werd bekend dat dankzij een bijdrage van de Stichting Doen en van de gemeente Leiden het Stadsparkeerplan gaat overschakelen op busjes op aardgas / biogas. Daarmee is uitvoering gegeven aan de plannen die de SP in juli 2008 heeft voorgesteld, en die uiteindelijk door de hele raad zijn overgenomen. De plannen zijn ontwikkeld door uitvinder Key Poll van Groen Vervoer B.V. en door de mensen van het Stadsparkeerplan. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Dit is een grote stap vooruit voor onze stad. Het betekent drie honderdduizend kilometer aan dieselvervuiling minder per jaar!”

Lees verder
8 november 2009

Gemeenteraad wil werk maken van proef Stadsparkeerplan voor Stadsbouwhuis

Eerder had de SP een wijzigingsvoorstel ingediend om een proef te beginnen met abonnementen voor ambtenaren van het Stadsbouwhuis bij het Stadsparkeerplan. Bij het Stadsbouwhuis zijn te weinig parkeerplaatsen voor het aantal mensen dat er werkt. Dat zorgt voor parkeeroverlast in het Noorderkwartier. Als de ambtenaren parkeren op een terrein van het Stadsparkeerplan, en dan met een busje naar het Stadsbouwhuis gebracht worden, kan dat probleem verkleind worden. De SP vindt het sowieso een goed plan om werknemers van de gemeente en bedrijven op die manier naar het centrum te krijgen. Dat scheelt weer wat verkeer en bijbehorende luchtvervuiling, zeker als de busjes van het Stadsparkeerplan op biogas rijden. Het voorstel was aangenomen, maar onlangs bleek dat de wethouder er geen werk van wilde maken. Een meerderheid van de gemeenteraad was het daar bij de commissievergadering niet mee eens.

Er werd over gestemd, en de verhoudingen lagen ongeveer hetzelfde als toen de motie werd aangenomen. Alleen Daan Sloos stemde namens Leefbaar Leiden tegen. De motie was destijds samen met Ben Blankestein van Leefbaar Leiden opgesteld.

Lees verder
2 april 2009

Stadsparkeerplan krijgt vaste plek in Leiden!

Eindelijk, na 15 jaar, na honderdduizenden bezoekers naar hun bestemming gebracht te hebben, krijgt de Stichting Stadsparkeerplan Leiden een vaste plek. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van de grond van het Haagwegterrein, NS-dochter La Linea. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De Leidse winkeliers, restaurateurs en musea hebben het Stadsparkeerplan keihard nodig. Het is fantastisch dat de politiek het Stadsparkeerplan na al die jaren een vaste plek in de stad gunt!”

Lees verder
21 december 2008

Tankpunt voor biogas geopend!

Afgelopen donderdag werd het eerste Leidse tankstation voor biogas geopend, op het terrein van de waterzuivering aan de Voorschoterweg. Het biogas ontstaat vanzelf door vergisting van ons afvalwater, en er is in de toekomst genoeg voor zo'n 9 miljoen autokilometers per jaar. Behalve dat het biogas een echte duurzame bron van energie is (het ontstaat immers dagelijks), is het ook nog eens klimaatneutraal, en veel en veel minder vervuilend dan benzine of diesel. Verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Dit is echt een historisch moment! Het is een concrete stap in het oplossen van de milieu- en klimaatproblemen. Leiden kan echt trots zijn dat deze installatie hier staat."
Key Poll van Groen Vervoer BV

Lees verder
11 december 2008

Stadsparkeerplan gered!

Gisteren maakten burgemeester en wethouders bekend dat het Stadsparkeerplan 'tot rond 2022' op de Haagweg mag blijven. Bovendien zal werk gemaakt worden van medegebruik van parkeergarages. Deze voorstellen zijn afkomstig uit de parkeernota van de SP, die is omgezet in een voorstel dat door de hele raad is ingediend en dus ook aangenomen. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De SP heeft het Stadsparkeerplan weer op de agenda gezet. Nu blijft dit succesvolle initiatief behouden voor onze stad.”

Lees verder
5 september 2008

Leidse primeur: busje op biogas

Eind juni presenteerde de SP een nota over het Stadsparkeerplan. Eén van de hoofdpunten daarvan was om de busjes van het Stadsparkeerplan op biogas te laten rijden. De nota werd als initiatiefvoorstel ingediend, en ondersteund door de hele raad. Vandaag was dankzij Groen Vervoer BV, de Stichting Stadsparkeerplan en de Stichting DOEN de eerste bus op biogas in Leiden een feit!

De spiksplinternieuwe bus op biogas van Iveco, die vanaf vandaag zijn werk voor het Stadsparkeerplan gaat doen.


wethouder Steegh onthulde de biobus, met het geluid van een doortrekkende WC (uiteindelijk de bron van alle biogas) op de achtergrond

Lees verder
23 juli 2008

Hele raad achter SP-plan voor Stadsparkeerplan

Eerder presenteerde de SP plannen om het Stadsparkeerplan van Leiden te behouden, te versterken en milieuvriendelijk te maken. Bij de laatste raadsvergadering voor het reces bleek dat de hele raad achter deze plannen staat! Alle politieke partijen in de raad hebben een voorstel gesteund om de plannen verder uit te laten werken. Na de zomer zal erover worden doorgepraat.

Lees verder
22 juni 2008

Bedankt!

Er zijn ruim 2000 handtekeningen gezet vóór behoud van het Leidse Stadsparkeerplan (dat rijdt vanaf de Haagweg en de Groenoordhallen), en vóór het milieuvriendelijk laten rijden van de busjes! De handtekeningen zijn opgehaald op het terrein van het Stadsparkeerplan zelf, bij Leidse musea en bij restaurants. De reacties van gebruikers, restaurateurs en medewerkers van musea waren allemaal vol lof en dankbaarheid voor de diensten die het Stadsparkeerplan biedt. Maar er was terecht ook veel zorg over de toekomst. De SP overhandigde gisteren de handtekeningen en de nota “Stadsparkeerplan Leiden 2015” aan wethouder John Steegh, die enthousiast reageerde. Ook raadslid Pieter Kos (GL) was aanwezig.

Raadslid Julian van der Kraats overhandigt de nota aan wethouder Steegh.

Lees verder
11 april 2008

Stadsparkeerplan Leiden 2015: naar een milieuvriendelijke, leefbare en bereikbare stad

De Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL), ook wel bekend als “het Haagweg parkeerterrein”, speelt al sinds 1995 een grote rol bij het naar de binnenstad brengen van bezoekers. Maar het Stadsparkeerplan wordt in haar voortbestaan bedreigd: over de toekomst van het Haagwegterrein is geen zekerheid, en over een jaar verdwijnt de plek bij de Groenoordhallen. Daarom zijn snel politieke besluiten nodig. Maar ook, omdat de busjes van het Stadsparkeerplan vrijwel zonder luchtvervuiling kunnen gaan rijden! De SP heeft deze ideeën verder uitgewerkt tot een nota en voorstellen voor de gemeenteraad.

Lees verder
14 maart 2007

Parkeernota in de maak

PBinnenkort beginnen de stadsgesprekken over parkeren. Vanavond konden bij de commissievergadering de Leidse raadsleden al een eerste duit in het zakje doen. Wat wil de SP met parkeren?

Lees verder

Pagina's

U bent hier