h

Stadsparkeerplan

De Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL), ook wel bekend als "het Haagweg parkeerterrein", speelt al sinds 1995 een grote rol bij het naar de binnenstad brengen van bezoekers. Het Stadsparkeerplan werd jaren in haar voortbestaan bedreigd door bouwplannen. Daarom schreef de SP begin 2008 een nota over de toekomst van het Stadsparkeerplan. Want het Stadsparkeerplan verdient een vaste plek in de stad. Maar ook pleitte de SP ervoor dat de busjes van het Stadsparkeerplan op schoon en milieuvriendelijk biogas zouden gaan rijden. 

De vaste plek is er uiteindelijk gekomen en ook rijden de busjes nu allemaal op biogas! Daar heeft onze stad elke dag weer baat bij.

10 maart 2007

Maandag 19 maart: meepraatavond over nieuw parkeerbeleid

parkerenWethouder John Steegh (Verkeer en Milieu) nodigt alle inwoners van Leiden uit om met hem in gesprek te gaan over parkeren. De komende maanden nemen het college van B&W en de gemeenteraad een besluit over het nieuwe parkeerbeleid. Maar eerst is het woord aan de mensen in de stad. “Ik wil bij het vormgeven van het nieuwe parkeerbeleid niet aankomen met van tevoren dichtgetimmerde verhalen, maar juist inspelen op de wensen en ideeën uit de stad,” aldus de wethouder. De eerste bijeenkomst hierover is maandag 19 maart in het Scheltemacomplex.

Lees verder
16 februari 2007

Mening van de Leidenaar centraal in nieuwe Parkeernota

logo SSLAfgelopen dinsdag presenteerde verkeerswethouder John Steegh de plannen van het linkse college voor parkeren. In lijn met de open bestuursstijl werd er geen dichtgetimmerd plan gepresenteerd, maar juist een heel open verhaal, met verschillende scenario's, waarin alles voor bespreking open staat. Met deze set ideeën gaat het college in maart de stad in om naar meningen van de Leidenaren te luisteren. Pas daarna wordt de eigenlijke parkeernota gemaakt, die dan door de gemeenteraad besproken zal worden. Aan het eind van dit artikel kunt u de presentatie van wethouder Steegh downloaden.

Lees verder
11 februari 2007

Gezocht: parkeer-geïnteresseerden…

Binnenkort zal een nieuwe 'Nota Parkeren' besproken worden in de raad en de stad. De SP wil graag haar leden en anderen geïnteresseerden betrekken bij deze discussie. Wij zoeken daarom geïnteresseerden die mee willen helpen aan het uitwerken van de SP-visie voor parkeren.

Lees verder
4 december 2006

SSL mag blijven op Haagwegterrein!

logo SSLWethouder Steegh (GL) heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij bezig is een contract te sluiten met de eigenaar van de grond, de aan de NS geliëerde projectontwikkelaar La Linea, waarin staat dat het enorm succesvolle park- and ride-terrein aan de Haagweg nog ten minste 4 jaar mag blijven zitten. De wethouder kreeg van alle partijen complimenten voor het bereikte resultaat.

Lees verder
9 november 2006

Goed nieuws over SSL

Logo SSLTijdens de commissievergadering van Ruimte en Bereikbaarheid van 2 november kondigde wethouder John Steegh al aan dat hij binnenkort goed nieuws zou hebben over de Stichting Stadsparkeerplan Leiden en het Haagwegterrein. Vandaag werd bekend dat het inderdaad gelukt is met de NS aan haar partners uit te onderhandelen dat de SSL zseker tot 2010 kan blijven!

Lees verder
15 juli 2006

SSL blijft tot december

Wethouder John Steegh heeft overeenstemming bereikt met NS vastgoed over een verlenging van de tijd dat de SSL op de Haagweg mag blijven. Er wordt nog steeds gewerkt aan een permanente oplossing.

Lees verder
7 juli 2006

Strijd voor SSL gaat verder

De SSL moet blijven!In de raadsvergadering van 5 juli werd onder andere de toestand van de SSL (Stichting Stadsparkeerplan Leiden) behandeld. Omdat het vorig college liever woningbouw op de Haagweg wilde dan een supergoed lopend transferium, heeft de NS inmiddels de huur aan de SSL opgezegd. Het huidig college heeft gelukkig andere plannen.

Lees verder
30 juni 2006

Strijd SSL met NS

SSLAfgelopen dinsdag stond de Stichting Stadsparkeerplan Leiden op de agenda van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid. De SSL verzorgt o.a. het enorm succesvolle Park and Ride-transferium op de Haagweg. Helaas heeft de NS woningbouwplannen met het terrein. De vorige wethouder ruimtelijke ordening Hillebrand had de NS de indruk gegeven dat alles wat dat betreft in kannen en kruiken was - dat er nog geen bestemmingsplan was, en dat de SSL daar zat, mocht geen beletsel zijn. Het nieuwe college zit nu met de gebakken peren, want de NS wil de huur van het terrein opzeggen. Twee van de partijen die het probleem veroorzaakt hebben, hadden kritiek op de wethouder die het op moest lossen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier