h

Tankpunt voor biogas geopend!

21 december 2008

Tankpunt voor biogas geopend!

Afgelopen donderdag werd het eerste Leidse tankstation voor biogas geopend, op het terrein van de waterzuivering aan de Voorschoterweg. Het biogas ontstaat vanzelf door vergisting van ons afvalwater, en er is in de toekomst genoeg voor zo'n 9 miljoen autokilometers per jaar. Behalve dat het biogas een echte duurzame bron van energie is (het ontstaat immers dagelijks), is het ook nog eens klimaatneutraal, en veel en veel minder vervuilend dan benzine of diesel. Verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Dit is echt een historisch moment! Het is een concrete stap in het oplossen van de milieu- en klimaatproblemen. Leiden kan echt trots zijn dat deze installatie hier staat."
Key Poll van Groen Vervoer BV

initiatiefnemer Key Poll tankt een Mercedes van Taxi Wielkens vol

Samenwerking

Het biogas-tankstation is het resultaat van een samenwerking van onder andere Groen Vervoer B.V., de gemeente Leiden, en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Initiatiefnemer is de heer Key Poll van Groen Vervoer B.V. Maar zoiets kan natuurlijk alleen gerealiseerd worden met medewerking van de gemeente, die vertegenwoordigd werd door wethouder Steegh. Zijn verleden als Hoogheemraadschap-bestuurder heeft ongetwijfeld geholpen bij het tot stand brengen van dit project. En last but not least het Hoogheemraadschap. Zij beheren het biogas, dat in hun installaties ontstaat.


Wethouder Steegh opent het tankstation

Maar er zijn meer partijen die mee doen: bijvoorbeeld Taxi Wielkens, die met drie taxi's op aardgas rijdt, en nu dus ook op biogas kan rijden, en koeriersbedrijf Valid Express, die met één auto op biogas en aardgas willen rijden. En natuurlijk ook het Leidse Stadsparkeerplan. Die hebben nu al een bus op biogas in gebruik. Het Stadsparkeerplan wil graag met ál zijn busjes groen gaan rijden. De SP heeft april dit jaar al een voorstel ingediend met die strekking, dus daarover later meer.

Concrete stap voorwaarts

Biogas is duurzaam, want het ontstaat elke dag opnieuw bij het vergisten van het Leidse rioolwater. Het is klimaatneutraal, want biogas (voornamelijk methaan) is zelf al een broeikasgas. En het is schoon, want in gas zitten veel minder 'rare' stoffen dan in benzine. Bij de verbranding ontstaat voornamelijk CO2 en water. Door in het drukbevolkte Leiden zo veel mogelijk met (bio)gas te gaan rijden, kan de lokale vervuiling teruggedrongen worden.


een taxi op aardgas/biogas, die al geruime tijd dienst doet in Leiden en omstreken

Techniek

Bij dit pilotproject wordt bekeken wat het rijden op gas betekent voor de motoren van de auto's. Er wordt nu nog een mengsel van bio- en gewoon aardgas gebruikt, in een verhouding van 1 staat tot 1. Afhankelijk van de resultaten kan die verhouding later nog worden aangepast.

Groen Vervoer B.V. heeft ook nog plannen voor verdere verbetering van het proces. Als b.v. het vet, dat in de vetputten van restaurants opgevangen wordt, wordt toegevoegd aan het gistende rioolwater, ontstaat er veel meer biogas.


hier vindt de vergisting plaats

Toekomst

Als het project succesvol is, zou er op termijn een tweede tankpunt geopend kunnen worden in Leiden Noord. Er zijn in Leiden genoeg kandidaten om het biogas te gebruiken. De gemeente zelf, het Hoogheemraadschap, en natuurlijk het Stadsparkeerplan. Maar bijvoorbeeld ook Taxi Wielkens, die rijdt zo'n drie miljoen kilometer per jaar. Maar dan moet zo'n investering wel mogelijk gemaakt worden.

Eigenlijk zou al het biogas in Nederland gebruikt moeten worden. Affakkelen is pure verspilling. Met het project in Leiden zal het Hoogheemraadschap ervaring opdoen, die in de toekomst zeker nuttig zal zijn.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, 06-15042822

U bent hier