h

Werk maken van Duurzaam Mobiliteits Centrum

20 november 2011

Werk maken van Duurzaam Mobiliteits Centrum

Er gebeurt in Leiden al heel veel op het gebied van schoon en milieuvriendelijk vervoer. Het bekendst zijn de busjes op biogas van het Leidse Stadsparkeerplan, maar op het Haagwegterrein en daarbuiten gebeuren er nog veel meer dingen die helpen om onze stad schoner en minder milieubelastend te maken. Het zou goed zijn als er daarbij meer samenwerking zou zijn tussen de verschillende overheden, bedrijven en organisaties, omdat projecten elkaar kunnen versterken. Ook zou het goed zijn als er één informatiepunt is waar projecten, die zich in Leiden hebben bewezen, zich kunnen presenteren. De SP diende bij de begrotingsbehandeling samen met GroenLinks, PvdA, VVD en PvdD een wijzigingsvoorstel in om daar werk van te maken. Het voorstel werd met algemene stemmen aanvaard. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Schoon en milieuvriendelijk vervoer heeft de toekomst, maar we moeten er wel voor zorgen dat die toekomst zo snel mogelijk werkelijkheid wordt. Leiden kan voorloper zijn in Nederland op het gebied van schoon en milieuvriendelijk vervoer, maar dan moet de gemeente wel helpen om de verschillende plannen en projecten bij elkaar te brengen en te bundelen in de vorm van een Duurzaam Mobiliteits Centrum.”

Er is in onze stad al een mooi voorbeeld van waar goede samenwerking toe kan leiden: de eerder genoemde shuttlebusjes die vrijwel zonder vervuiling en volledig CO2-neutraal jaarlijks driehonderdduizend kilometer door onze stad rijden. Het biogas wordt beschikbaar gesteld door het Hoogheemraadschap, die ook haar eigen wagenpark deels op biogas laat rijden. Het idee is uitgewerkt door een Leidse ondernemer. En de busjes zijn aangeschaft met hulp van de Stichting Doen en de gemeente Leiden.

Veel schone en milieuvriendelijke voertuigen in Leiden vertrekken vanaf het Haagwegterrein. Er zijn daar naast de shuttlebusjes onder andere elektrische scooters van de NS, fietsen en steps. Ook kan je je eigen auto er milieuvriendelijk laten wassen. Buiten het Haagwegterrein gebeurt er ook van alles. Zo is de provincie in samenwerking met ondernemers bezig een netwerk van aardgastankpunten op te zetten. En er zijn verschillende overheden, bedrijven en organisaties bezig met elektrisch rijden en varen.

Julian van der Kraats: “Er zijn heel veel mensen bezig met schoon vervoer, in deze regio ook met veel succes! Maar wat we wel vaak horen is dat er behoefte is aan meer samenwerking, omdat er dan nóg meer kan gebeuren. Daarnaast zou het goed zijn als er meer publiciteit gegeven kan worden aan de verschillende kleine en grote projecten die er zijn. Dan zullen er meer mensen gebruik van gaan maken, waardoor de projecten beter lopen en kunnen groeien. Ook maken ideeën die zich in Leiden bewezen hebben dan meer kans om elders overgenomen te worden. Daar moet een Duurzaam Mobiliteits Centrum in Leiden in gaan voorzien. Daar gaat nu werk van gemaakt worden.”

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier