h

Stedelijk jongerencentrum een stap dichterbij dankzij SP

17 maart 2014

Stedelijk jongerencentrum een stap dichterbij dankzij SP

Stedelijk jongerencentrum een stap dichterbij dankzij SPHet breed gedragen initiatief om weer een stedelijk jongerencentrum in onze stad te hebben is een stap dichterbij gekomen. Jongerenwerk Holland Rijnland, Cardea jeugdzorg, ROC Leiden en ROC ID College en gemeente hebben een intentieovereenkomst ondertekend om zo’n jongeren centrum te realiseren. De gemeenteraad is vervolgens akkoord gegaan om geld uit te geven zodat kan worden onderzocht wat een geschikte locatie kan zijn.
Toen SP-wethouder Roos van Gelderen nog raadslid was, is zij begonnen aan dit initiatief. Via verschillende wegen en jongerenorganisaties is er breed draagvlak voor een jeugdvoorziening in de stad. Er zijn in Leiden mogelijkheden voor jongeren op het gebied van informatie, vrijetijdsbesteding, hulpverlening, cultuur. Tegelijkertijd is er een enorme versnippering die drempelverhogend werkt. Organisaties en de Van Gelderen hebben de handen ineen geslagen voor een integrale aanpak.

De essentie van het jongerencentrum zit vooral in het opzoeken van de kracht van
jongeren. In het centrum bieden sociaal maatschappelijke instellingen op het gebied van educatie, kunst en cultuur, sport, zorg en (peda-)agogische ondersteuning, in samenwerking en onderlinge afstemming met elkaar, jongeren een plek waar ze niet als consumenten benaderd worden, maar als producenten van hun eigen activiteiten. Jongeren ontdekken hun eigen talenten en ontwikkelen zelf oplossingsmogelijkheden voor hun vraagstukken en problemen. Jongeren stimuleren ook nadrukkelijk elkaar daarbij. Professionals ondersteunen de jongeren wanneer zij dit wensen en nodig hebben. Het doel is dat jongeren zich ontplooien als manager van hun eigen leven. Jongeren ontwikkelen zich tot evenwichtige zelfstandige medeverantwoordelijke burgers in een zelf opgebouwd sociaal netwerk. Zo wordt onder meer de koppeling van onderwijs met aansluiting naar werk verbeterd en het traject naar werk en inkomen versterkt.

Vanuit het centrum kunnen activiteiten door en voor jongeren voorbereid en ontwikkeld worden rond onder meer educatie, onderwijs -via stages en opdrachten -en cultuur.

Meer informatie bij Eva de Bakker: edebakker@sp.nl

U bent hier