h

Initiatief voor nieuw jongerencentrum

10 januari 2008

Initiatief voor nieuw jongerencentrum

vandalismeDe overlast, vernielingen en het geweld door jongeren tijdens Oud&Nieuw zijn natuurlijk heel vervelend. Het lijkt er op alsof we geen feest meer kunnen vieren zonder dat er ook allerlei ellende van komt. Het is niet nieuw, maar lijkt met de jaren wel erger te worden. En daar zal het toenemende alcoholgebruik onder jongeren ook geen kleine rol in spelen. We kunnen natuurlijk een ongenuanceerde reactie geven: hard optreden, oppakken en vastzetten. Van tevoren binnenhouden van notoire relschoppers is ook al geopperd. Maar lossen we daar de problemen mee op? En wat moeten we doen aan de overlast door jongeren in de wijken door het jaar heen?

Een genuanceerd verhaal kan ook, misschien iets minder bevredigend voor nu, maar het geeft wel beter oplossingen voor de toekomst aan. Veel politieke partijen hebben alleen oog voor de korte termijn. De SP kijkt liever naar de wortels van de problemen.

De SP vindt het belangrijk dat iedereen in Leiden kansen krijgt om een veilig en gezond leven te leiden en dat geldt natuurlijk ook voor jongeren. Als er nu over jongeren gesproken wordt, is dat vaak met termen van overlast. Ook dit stukje begint daarmee... Soms is een positieve benadering ook moeilijk of zelfs niet meer mogelijk. Wanneer jongeren zich misdragen, moet daar duidelijk tegen opgetreden worden. Dat vindt de SP ook en dat zal ook wel altijd nodig blijven helaas. Maar dat is lang niet het hele verhaal. Er moet oog zijn voor de leefwereld van jongeren en er moet sprake zijn van een positieve benadering, per slot van rekening gedragen de meeste jongeren zich wel goed. En voorkomen blijft toch altijd beter dan genezen.

Jongerenwerk

Daarom moet Leiden ook maar eens goed kijken wat zij haar jongeren te bieden heeft. Er is in de afgelopen jaren door stelstelmatige bezuinigingen op het jongerenwerk een groot gat ontstaan, waar we nu steeds meer de wrange vruchten van plukken. Er is geen stedelijk aanbod meer voor jongeren vanaf 15/16 jaar. De PvdA heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld: jeugd en jongerenwerk moest plaatsvinden in de wijken, maar vergeten werd dat ‘oudere' jongeren meer en andere dingen nodig hebben. En zoals altijd met bezuinigingen in het welzijnswerk: na verloop van tijd keert de wal het schip en blijken al die activiteiten toch een veel belangrijkere rol te spelen dan sommige partijen denken. Wat een bezuiniging leek, kost elders veel geld. Maar het belangrijkste is: het veroorzaakt onnodige ellende.

Initiatiefvoorstel

Daarom heeft de SP het initiatief genomen om samen met andere maatschappelijke en politieke partijen om de tafel te gaan en mogelijkheden voor een nieuw stedelijk aanbod te bespreken. En zal er binnenkort een, door maatschappelijke organisaties zoals de politie, het ROC, de LWO, Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland, Woningbouwcorporatie Portaal en de Stichting Leidse Jongeren, breed gedragen initiatiefvoorstel voor een stedelijk jongerencentrum worden ingediend.

SP-raadslid Roos van Gelderen: "Terugkeer van een jongerencentrum in Leiden is misschien niet een oplossing Roosvoor overlast door jongeren op de hele korte termijn, maar wel een structurele investering in een oplossing op de langere termijn. En vooral erkenning van de behoefte van jongeren aan een eigen plek, de ruimte om elkaar te ontmoeten, waar ze zich verder kunnen ontplooien. Natuurlijk moet dat onder begeleiding van jongerenwerkers zijn. Vast staat dat er in Leiden een grote behoefte is aan zo’n centrum, daarom is er ook zo'n brede maatschappelijk steun voor dit initiatief. De jarenlange bezuinigingen hebben averechts gewerkt. Het is tijd voor een goede oplossing."

Voor meer informatie: Roos van Gelderen, roos@tomaatnet.nl

U bent hier