h

Vast jongerencentrum in de Stevenshof

28 november 2013

Vast jongerencentrum in de Stevenshof

Dankzij de SP een vast jongerencentrum in de StevenshofDe gemeenteraad van Leiden is akkoord gegaan met een voorstel van wethouder Van Gelderen om een permanent 'jeugdhonk' te vestigen in de Stevenshof. Er is momenteel al een tijdelijke locatie, maar dankzij inspanningen van de SP en haar wethouder kan er een nieuwe en verantwoorde herstart worden gemaakt aan de Dobbedreef 1.
SP-raadslid Eva de Bakker: 'Ik ben blij dat na al die jaren een permanente oplossing is gevonden. Omwonenden en jongeren zelf hebben veel mogelijkheden om mee te denken over de inrichting van de nieuwe plek. Er is een beheergroep ingesteld die nu al bereikbaar is, al zal het nog een jaar duren voor het nieuwe jongerencentrum gereed is. Ik ben tevreden dat de wethouder heeft toegezegd dat eventuele hogere kosten niet ten koste zullen gaan van het jongerenwerk zelf. Het multifunctionele gebruik is daar een goede oplossing voor. Zo wordt leegstand voorkomen en kunnen kosten voor elektriciteit en huur worden gedeeld.'

De geschiedenis van een jongerencentrum in de Stevenshof is een lange. Het jongerenwerk in de Stevenshof was gehuisvest in een buurthuis aan de Trix Terwindstraat. Dat was geen ideale situatie, daarom werd een tijdelijke locatie gezocht en gevonden aan de Mary Zeldenrustweg, in een voormalige school. De SP meende dat er gezocht moest worden naar een betere en permanente locatie en diende daarvoor een voorstel in in 2009 dat werd aangenomen in de gemeenteraad. Het toenmalige college van B&W verzuimde echter om het geld te vinden om de jongeren een plek te geven in de Stevenshof.

Wethouder Roos van Gelderen heeft een meerderheid in het huidige college van B&W en de gemeenteraad gevonden om de jeugd en het jongerenwerk in de Stevenshof de plek te geven die ze verdienen. Het gaat om een voorziening die op verschillende manieren en op verschillende tijden gebruikt kan worden door de buurt. Er liggen kansen om met de toekomstige gebruikers samen, zoals de jongeren zelf, bij het proces. Zo kunnen andere organisaties het gebouw gebruiken als het jongerenwerk er geen gebruik van maakt.

De SP blijft zich daarnaast inzetten voor een Stedelijk Jongerencentrum, waarvoor de eerste stappen al zijn gezet.

Meer informatie over de beheergroep en de planning voor de jongerenvoorziening: http://gemeente.leiden.nl/en/projecten/bouwenaandestad/jongerenvoorziening-stevenshof/
Meer informatie: Eva de Bakker, edebakker@sp.nl, Tel nr: 06 - 14040592

U bent hier