h

Veel enthousiasme voor centrum voor jongeren in Leiden

1 februari 2009

Veel enthousiasme voor centrum voor jongeren in Leiden

Het is de vraag of de politiek er nu nog om heen kan: het idee om een stedelijk centrum voor jongeren op te richten in Leiden wordt breed omarmd door jongeren én organisaties. De SP heeft een tijd geleden al het initiatief genomen om de kansen voor zo’n centrum te onderzoeken, maar kreeg destijds de meeste andere politieke partijen niet mee. Voor de SP natuurlijk geen reden om het daarbij te laten zitten.

één van de discussiegroepen die sprak over de functies en voor- en nadelen van een nieuw centrum voor jongeren in Leiden

Tijdens een miniconferentie op vrijdag 30 januari in De Nieuwe Energie in Leiden, georganiseerd door SP, Cardea, Jongerenwerk Leiden en het ROC, is gebleken dat er veel enthousiasme is voor het idee van een centrum voor jongeren in Leiden. Ruim 60 jongeren en vertegenwoordigers van vele organisaties in Leiden deden mee. Vrijwel iedereen was positief over dit idee voor een centrum, waarin zowel ruimte is voor vrijetijdsbesteding als voor informatie, hulpverlening en meer. De huidige versnippering van het aanbod op dat terrein maakt het voor jongeren moeilijk om er gebruik van te maken. Een veelgehoorde klacht is dat jongeren van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een centrale plek voor jongeren zou daar verbetering in brengen. Bovendien kunnen hulpverleners van verschillende organisaties daar beter samenwerken, en van elkaar leren.

Tijdens de conferentie werd een film vertoond, gemaakt door leerlingen van het ROC-Leiden. Jongeren en hulpverleners in de film maakten duidelijk dat zo'n integraal centrum voor jongeren heel belangrijk is voor Leiden. Datzelfde kwam ook naar voren in de vijf discussiegroepen, waarin werd gesproken over hoe zo'n stedelijk jongerencentrum er precies uit zou moeten zien. Een centrum voor, door en met jongeren vanaf een jaar of 16, waarin vooral veel verschillende soorten leuke activiteiten plaatsvinden, maar waar ook ruimte is voor informatie over studie en werk, en hulpverlening. Zo’n centrum zou een belangrijke meerwaarde voor de stad Leiden betekenen, aldus de algemene opinie tijdens de conferentie.

De bijeenkomst werd dan ook afgesloten met de vaststelling dat er voldoende draagvlak voor het idee is, wat ook tegelijk de boodschap was voor de aanwezige politieke partijen (PvdA, CDA en SLO, de rest was niet vertegenwoordigd). De SP zal samen met organisaties en jongeren blijven strijden tot het centrum voor jongeren er echt staat. Jongeren in Leiden verdienen het!

Meer informatie: Roos van Gelderen, tel. 06 40891508, roosvangelderen@gmail.com

U bent hier