h

Welzijn en Zorg

Onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voeren gemeenten hun zorg en welzijnsbeleid. Het gaat dan onder andere over voorzieningen voor gehandicapten, de hulp in het huishouden, het welzijnswerk en de zorg voor dak- en thuislozen.
De SP is in Leiden dé zorgpartij. Wij vinden dat ieder mens heeft recht op goede en bereikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Helaas ging het in de voorgaande jaren in de Leidse politiek vaker over geld dan over zorg voor mensen. Gelukkig hebben wij sinds 2010 Roos van Gelderen als de SP-wethouder voor Zorg en Welzijn. Een jaar na haar aantreden heeft zij een nieuw model voor de hulp bij het huishouden geïntroduceerd. Dankzij de SP heeft Leiden nu weer zorg en welzijn op een menselijke maat.

16 januari 2013

De Bakker wil niet dat mensen tussen wal en schip vallen

Eva de Bakker SP LeidenDit weekend werd bekend dat de thuiszorgorganisatie 123 Schoonhuis op rand van faillissement staat. Reden voor raadslid Eva de Bakker meteen aan de bel te trekken en het college om opheldering te vragen. "Mensen die afhankelijk zijn van hulp en zorg mogen niet zonder komen te zitten," zegt De Bakker. "Daarnaast moet het personeel worden betaald en moet de inzet zijn dat zij over genomen kunnen worden door een andere organisatie. Dan houden mensen hun vaste hulp en zorgwerkers hun baan." Zoals het er nu naar uitziet heeft 123 Schoonhuis een belastingschuld en heeft zij de salarissen niet betaald. Daarnaast heeft het bedrijf een zogenaamd reddingsplan voorgesteld dat volgens de gemeente juridisch niet houdbaar is.

Lees verder
18 december 2012

College komt in verzet tegen zorgbezuinigingen op aandringen SP

College komt in verzet tegen zorgbezuinigingen op aandringen SP-raadslid Eva de BakkerHet College van Burgemeester en Weethouder heeft aangegeven de bezuinigingen die voortvloeien uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA niet zomaar accepteert. Er zijn steeds meer gemeenten die in het verzet komen tegen de forse bezuinigingen op zorg en welzijn. ‘Ik ben blij dat Leiden zich bij de protesten aansluit,’ zegt raadslid Eva de Bakker. ‘Het college noemt de bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging ‘erg fors’. Eigenlijk wordt de thuiszorg nagenoeg afgeschaft. Gelukkig worden de zorgen van de SP gedeeld en voelt wethouder Van Gelderen de verantwoordelijkheid en de urgentie om in het verweer te komen.’ Het college antwoordde op vragen van De Bakker, dat zij op wil trekken met andere gemeenten om aan de landelijke overheid de lokale gevolgen onder ogen te laten zien. De antwoorden zijn hieronder te lezen.

Lees verder
19 november 2012

SP stelt vragen over forse bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging

Eva de BakkerIn het nieuwe regeerakkoord, gesloten door VVD en PvdA, staan enorm forse bezuinigingen aangekondigd op het gebied van zorg en welzijn. Zo zal 75% van het budget van de huishoudelijke verzorging in de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) worden geschrapt. Als je die bezuiniging betrekt bij andere plannen uit het regeerakkoord die gepaard gaan met minder geld, dan kun je constateren dat Leiden en andere gemeenten voor hele moeilijke opdrachten staan de komende jaren. We moeten meer doen met minder geld en dat baart de SP zorgen. Nu loopt de SP niet weg van moeilijke opdrachten, dat hebben de afgelopen jaren uitgewezen. Er is al voor tientallen miljoenen bezuinigd en ‘de lucht’ is inmiddels uit de Leidse begroting. De bezuinigingen, die de landelijke overheid oplegt, moeten realistisch en uitvoerbaar zijn en niet ten koste gaan van kwetsbare mensen die hulp of zorg nodig hebben. Ook mogen bezuinigingen niet aan hun doel voorbij gaan. Dat dreigt bijvoorbeeld te gebeuren bij de studentenhuisvesting en daarom vindt de SP het goed dat het college met wethouder Van Woensel als portefeuillehouder aan de bel trekt in Den Haag.

Lees verder
19 september 2012

Spetterende start JOGG Leiden met DDF Crew en SP-wethouder Van Gelderen

Vandaag riep Paul Rosenmöller samen met wethouder Roos van Gelderen Leiden officieel uit tot JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De DDF Crew, bekend van het RTL4-programma Holland's Got Talent gaf het startsein met een spectaculaire springtouw-act, samen met een grote groep kinderen.
SP-wethouder Roos van Gelderen roept Leiden uit tot JOGG gemeente.
SP-wethouder Roos van Gelderen (midden achteraan) roept Leiden uit tot JOGG gemeente.

Lees verder
27 mei 2012

Investeren in vrijwilligers dankzij SP

In de gemeenteraad is een voorstel van SP-wethouder Roos van Gelderen aangenomen om het vrijwilligerswerk in Leiden te versterken. Omdat vrijwilligers en hun goede inzet een bindende factor in onze samenleving zijn, is een extra geld vrijgemaakt om te zorgen dat er meer vrijwilligers komen en om de vrijwilligers die er zijn goed te ondersteunen. De SP-fractie is daar erg tevreden mee.

Lees verder
21 mei 2012

Weinig klachten over hulpmiddelen

Geruime tijd heeft de SP een meldpunt gehad waar mensen terecht konden met ideeën of klachten over hulpmiddelen of woningaanpassingen. De meest gehoorde klacht is de communicatie door de bedrijven die de hulpmiddelen leveren.

Lees verder
21 maart 2012

Vermindering van aantal daklozen en huisuitzettingen

Vijftien gemeenten in de Leidse regio hebben ambitieuze plannen om dakloosheid te voorkomen en te bestrijden. De plannen tussen 2008 en 2014 zijn ambitieus, maar moeten volop doorgang vinden volgens de SP. Leidse wethouder Roos van Gelderen (SP) is er hard mee aan de slag. “Er is een afname van 75% van het aantal daklozen,” stelt raadslid Eva de Bakker, “Van 500 mensen in 2005, naar 125 in 2010. Ook het aantal huisuitzettingen is verminderd: van 159 in 2005, naar 95 in 2010. Gezien de huidige economische tegenwind zijn dit heel goede resultaten.”

Lees verder
20 maart 2012

“Ieder mens is evenveel waard, ook verslaafden”

“Niemand kiest ervoor om dakloos te worden,” zegt Eva de Bakker, SP-raadslid, “Niemand kiest ervoor om verslaafd te raken. Deze mensen hebben recht op onze hulp en steun. Verslaafden helpen om van de drugs af te komen, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.” Dat is volgens de SP de reden waarom de partij tevreden is met het voorstel van wethouder Van Gelderen om de dak- en thuislozenopvang te verbouwen. Er komen negen doorstroomkamers en een gebruikersruimte. Meer gedetailleerde informatie kunt u hier vinden.

Lees verder
27 januari 2012

Wethouder Van Gelderen investeert in daklozen Nieuwe Energie

Het college van Burgemeester en Wethouders hebben besloten tot een verbouwing van de dak- en thuislozenopvang Nieuwe Energie. Er komen negen doorstroomkamers bij voor mensen die wachten op een zelfstandige woonruimte. Daarnaast zal er een gebruikersruimte komen voor cliënten van De Binnenvest. Op 7 februari is er een inloopavond en kunnen inwoners met wethouder Van Gelderen (SP) en de hulpverleners hierover in gesprek.

Lees verder
4 december 2011

Zorgverleners Libertas krijgen de keus: slikken of stikken

Boos zijn de mensen van Libertas Leiden die hulp bij het huishouden verlenen. Boos is de vakbond, omdat de directie de banen van ongeveer 80 Libertas-medewerkers op de tocht zet. SP-raadslid Eva de Bakker ging op uitnodiging van die medewerkers naar een bijeenkomst om over hun toekomst te praten. De toegang werd geweigerd door het bestuur van Libertas. Ook de vakbond en andere ondersteuners van de medewerkers mochten er niet in. De SP vindt dat mensen hetzelfde loon voor het hetzelfde werk moeten krijgen en stelde daarom vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier