h

Welzijn en Zorg

Onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voeren gemeenten hun zorg en welzijnsbeleid. Het gaat dan onder andere over voorzieningen voor gehandicapten, de hulp in het huishouden, het welzijnswerk en de zorg voor dak- en thuislozen.
De SP is in Leiden dé zorgpartij. Wij vinden dat ieder mens heeft recht op goede en bereikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Helaas ging het in de voorgaande jaren in de Leidse politiek vaker over geld dan over zorg voor mensen. Gelukkig hebben wij sinds 2010 Roos van Gelderen als de SP-wethouder voor Zorg en Welzijn. Een jaar na haar aantreden heeft zij een nieuw model voor de hulp bij het huishouden geïntroduceerd. Dankzij de SP heeft Leiden nu weer zorg en welzijn op een menselijke maat.

6 oktober 2011

SP-Meldpunt Hulpmiddelen en Woningaanpassingen

Op 9 oktober aanstaande opent de Leidse SP een meldpunt voor mensen die een aangepaste woning hebben en/of hulpmiddelen gebruiken in het kader van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Raadslid Eva de Bakker roept mensen met bijvoorbeeld een scootmobiel, rolstoel, aangepaste badkamer of een traplift op om hun ervaringen te melden.
Vanaf 9 oktober kunnen mensen terecht op deze website en de enquete invullen. Tevens kan er gebeld worden op maandag 10, woensdag 12 en vrijdag 14 oktober vanaf 19:00 uur. Bel naar SP Leiden: 071- 52 191 53.
“We verzamelen klachten en ideeën hoe het beter kan,” zegt De Bakker. “Regelmatig vangen we signalen op dat het lang duurt voordat spullen worden geleverd en dat er veel bureaucratie is. Ik denk dat er veel kan verbeteren! Daarom hoor ik graag de mening van mensen die afhankelijk van zijn van de hulpmiddelen en aanpassingen.”

Lees verder
4 oktober 2011

Speciaal voor Mantelzorgers in Leiden

De Dag van de Mantelzorg wordt in Leiden op zaterdag 5 november gevierd in de Waag. Geef uw mantelzorger op, of geef uzelf op vóór 15 oktober voor een heerlijk Spaans buffet. Leiden laat op die manier haar waardering blijken voor mensen die voor een ander zorgen.

Lees verder
20 september 2011

Verbazing en bezorgheid over besluit Libertas *update*

De SP-fractie is verbaasd dat Libertas Leiden zal stoppen met het leveren van huishoudelijke hulp. “De medewerkers van Libertas weten niet waar ze aan toe zijn en krijgen volgens een krantenartikel de keus tussen ontslag of minder salaris,” zegt raadslid Eva de Bakker. “Bovendien brengt het onrust bij mensen die de huishoudelijke hulp nodig hebben. Allebei zaken die zo snel mogelijk opgelost moeten worden.” De SP trekt aanstaande donderdag meteen aan de bel bij het College van B&W." Update: inmiddels is bekend dat 22 organisaties, waaronder toch Libertas, hebben meegedaan aan de aanbesteding.

Lees verder
28 april 2011

Nieuw model voor Hulp bij het Huishouden

Vorige maand presenteerde SP-wethouder Van Gelderen vier verschillende modellen voor Hulp bij het Huishouden. De SP-fractie heeft naar aanleiding daarvan erop aangedrongen om tot een andere voorkeur te komen. “De zorgveiling zoals die was, mag niet meer terug komen,” stelde raadslid Eva de Bakker. “Het college moet met een beter model komen.” Wethouder Roos van Gelderen heeft inmiddels een nieuw vijfde model, het Leidse Model, aan de gemeenteraad voorgelegd. “Misschien kunnen we het beter het Rijnlands Model noemen, ”zegt De Bakker, “de regiogemeenten kunnen er namelijk ook hun voordeel mee doen.”

Lees verder
31 maart 2011

De Bakker: “Alternatieven zorgveiling moeten gelijkwaardig behandeld worden”

Tot vorig jaar werden mensen die hulp nodig hadden in het huishouden ‘geveild’ en kregen te veel mensen de goedkoopste hulp in plaats van de hulp van hun voorkeur. Deze week heeft SP-wethouder Roos van Gelderen haar plannen gepresenteerd voor verbeteringen van deze hulp. Vier verschillende modellen worden voorgesteld, waar de gemeenteraad over moet kiezen. “Het is zonde dat het college om financiële redenen voor een verbeterde zorgveiling kiest,” zegt Eva de Bakker. “Dan is er nog steeds een veilingsysteem van mensen en dat hebben we niet zo afgesproken in het beleidsakkoord. De inzet van de SP blijft dan ook om de zorgveiling af te schaffen.”

Lees verder
28 maart 2011

Hulp bij het huishouden

Vanaf het moment dat Roos van Gelderen wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn werd (mei 2010) is zij meteen aan de slag gegaan met de WMO en in het bijzonder met de hulp bij het huishouden.
Er werd toen al een paar jaar gewerkt met het zogenaamde Veilingmodel (DSM-model), waar veel klachten over waren. Doordat iedereen ieder jaar weer opnieuw 'geveild' werd, liepen mensen ook ieder jaar een extra risico om hun vaste hulp te verliezen omdat ze verplicht over moesten gaan naar een andere aanbieder.
Reden voor de SP om in het college-akkoord op te nemen dat we van dit systeem af zouden stappen.
Over dit systeem is nog meer informatie te vinden op de website van de SP Leiden.

Lees verder
1 november 2010

College investeert in afschaffen zorgveiling

De SP streeft al jaren naar een menswaardiger systeem voor hulp in het huishouden binnen de WMO. Sinds het aantreden van SP-wethouder Roos van Gelderen (Zorg, Welzijn, Jeugd, Personeelszaken) zijn verschillende stappen gezet. De laatste is een investering van 3 ton om de zorgveiling af te schaffen bij de begroting voor 2011.

Lees verder
28 april 2010

Interview met Roos van Gelderen

Roos van Gelderen is al jaren actief voor de Leidse SP, en nu kandidaat-wethouder. Vanavond wordt zij geïnstalleerd, en morgen is haar eerste werkdag als wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en Personeelszaken. Tijd voor een uitgebreid interview, dat u hieronder kunt lezen.

Lees verder
28 maart 2010

"Veiling in thuiszorg geen blijvertje"

De omstreden zorgveiling in de Leidse regio, waarbij wordt bepaald welk bedrijf de huishoudelijke hulp mag doen, is geen blijvertje. Dat zegt de Leidse PvdA-wethouder Gerda van den Berg op 26 maart op TV West over de door haar zelf ingevoerde zorgveiling. Volgens Van den Berg is de zorgveiling in Leiden slechts een opmaat naar een nieuw systeem waarbij ouderen meer keus krijgen in de zorg. Nu gaat het contract voor thuiszorg naar de laagste bieder. Dat zijn vaak schoonmaakbedrijven. 

Thuiszorgorganisatie Libertas zegt niet te kunnen concurreren met deze schoonmaakbedrijven. De contracten van honderd medewerkers worden daarom niet meer verlengd, omdat er geen werk meer voor hen is. Voor hen komt het inzicht van Van den Berg waarschijnlijk te laat.

Lees verder
23 maart 2010

Zorgveiling: het systeem kraakt, de gemeente zucht, het verzet groeit

Donderdag 18 maart was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Het leek een mooi moment om de opgehaalde handtekeningen tegen de zorgveiling in de thuiszorg (meer dan 600 inmiddels) aan te bieden aan de voorzitter van de raad, de burgemeester. Hierbij zouden wij als SP, namens al die mensen die zo te lijden hebben van de consequenties van dit onzalige systeem, de nieuwe raad oproepen zo snel mogelijk bij elkaar te komen en de zorgveiling te stoppen. De burgemeester wilde ze helaas niet aannemen, dus we gaan nog even door met handtekeningen verzamelen en bieden ze op een later moment aan. De oproep van de SP aan de raad leek wel in goede aarde te vallen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier