h

Welzijn en Zorg

Onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voeren gemeenten hun zorg en welzijnsbeleid. Het gaat dan onder andere over voorzieningen voor gehandicapten, de hulp in het huishouden, het welzijnswerk en de zorg voor dak- en thuislozen.
De SP is in Leiden dé zorgpartij. Wij vinden dat ieder mens heeft recht op goede en bereikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Helaas ging het in de voorgaande jaren in de Leidse politiek vaker over geld dan over zorg voor mensen. Gelukkig hebben wij sinds 2010 Roos van Gelderen als de SP-wethouder voor Zorg en Welzijn. Een jaar na haar aantreden heeft zij een nieuw model voor de hulp bij het huishouden geïntroduceerd. Dankzij de SP heeft Leiden nu weer zorg en welzijn op een menselijke maat.

22 mei 2006

SP en gemeente bereiden komst WMO nauwkeurig voor

De gemeente Leiden en de SP houden alle ontwikkelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) goed bij. Wethouder Gerda van der Berg heeft aangegeven in juni een speciale bijeenkomst in de gemeenteraad te organiseren, die helemaal in het teken zal staan van de WMO. Vanuit de raadscommissie Onderwijs en Samenleving is een werkgroep gevormd, waar veel partijen deelnemen. Namens de SP zal raadslid Roos van Gelderen plaatsnemen; zij is woordvoerder op het gebied van zorg, welzijn en jeugd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier