h

Subsidie wijkinitiatieven verlengd tot eind 2018!

20 december 2017

Subsidie wijkinitiatieven verlengd tot eind 2018!

Het kerstcadeau voor onze stad is al op 19 december uitgepakt! De raad van de gemeente Leiden is namelijk op die avond akkoord gegaan met verlenging van de subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en wijkinitiatieven.

De Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven is ingegaan op 1 juli 2015. Met deze subsidiemogelijkheid biedt de gemeente de kans aan iedere Leidenaar om initiatieven op het gebied van leefbaarheid in hun wijk te realiseren. Kleine initiatieven kunnen hierbij al een groot verschil maken.

Leefbaarheid wordt in grofweg vijf lijnen vormgegeven:

  • De openbare ruimte (onder meer groenvoorziening, woon en winkelstraten, pleinen, straatmeubilair, scholen etc.),
  • verkeer (onder meer voorzieningen voor voetgangers en fietsers),
  • welzijn (zoals het bevorderen van contacten in de buurt),
  • cultuur, sport en jeugd en participatie (onder meer bewoners en bedrijven betrekken bij projecten rond beleidsontwikkeling in hun wijk, buurt of straat) en
  • veiligheid (onder meer sociale veiligheid, buurtpreventie, omgaan met overlast).

De subsidiëring was in de eerste instantie bedoeld tot en met december 2017. Maar gezien het succes en het aantal aanvragen door betere bekendheid van deze regeling, besloot de meerderheid van de raad om akkoord te gaan met de verlenging.

Een wijzingsvoorstel van het CDA om de regeling enkel tot maart 2018 te laten lopen werd door de overgrote meerderheid niet aangenomen.

Raadslid Natalie Wanga, woordvoerder Leefbaarheid en Duurzaamheid: “We krijgen als SP veel signalen van bewoners, vooral diegenen die het het hardst nodig hebben, dat ze erg blij zijn met deze regeling. Het belastinggeld komt juist terug naar de bewoners en is goed zichtbaar in de wijken. Hierdoor wordt de leefbaarheid juist vergroot of verbeterd. We zijn dus erg verheugd dat het merendeel van de raad het met de SP eens is om deze regeling te verlengen. Een prachtige afsluiting van jaar 2017 wat de raad en vooral onze bewoners betreft.”

Voor meer informatie: Natalie Wanga 06- 47 213 123

U bent hier