h

Succes SP beleid duidelijk op werkconferentie DOEN!

16 november 2017

Succes SP beleid duidelijk op werkconferentie DOEN!

Foto: SP

Op maandag 13 november was er een werkconferentie waarbij mensen
elkaar vertelden over de transformatie. Dat zijn de veranderingen die zijn doorgevoerd bij jeugd, zorg, welzijn, werk en inkomen. Veel taken op dit gebied zijn bij de gemeente terechtgekomen. Ries van Walraven, raadslid: "Het was een geweldige middag! Ik ben helemaal blij naar huis gegaan."

De transformatie is eigenlijk nog maar net begonnen. Van onderop wordt
geëxperimenteerd met andere manieren van werken die beter en goedkoper zijn. Het gebeurt dus allemaal vanaf de werkvloer, niet vanuit het stadhuis of vanuit managers.

Ries van Walraven: "Eerst ging ik met een aantal mensen op een boot naar het leerwerkbedrijf Hof van Sijthoff aan de Doezastraat. Hier zag ik hoe Gemiva, organisatie voor mensen met een beperking, jongeren stimuleert om toneel te spelen. Er werden drie toneelstukjes door deze jongeren opgevoerd. Het niveau was hoog, ik was erg onder de indruk."
"Daarna zag ik een documentaire over 'actie-onderzoek' door TNO en het
Organisatieatelier. In deze documentaire was te zien hoe de onderzoekers in
gesprek gingen met bewoners en mensen van de gemeente over misstanden in hun wijk. Mensen praatten met elkaar over de wijk en vooral over wat er niet goed gaat. Dat is niet makkelijk! Maar na enige tijd bleek dat mensen die eerst lijnrecht tegenover elkaar stonden toch dichter bij elkaar kwamen en bereid waren samen naar oplossingen voor problemen te zoeken."

Een ander voorbeeld van een project in de transformatie is 'Debt? To No Debt', waarin de gemeente schulden van jongeren overneemt en zij worden begeleid in het weer op de rails zetten van hun leven. En zo zijn er nog veel meer projecten op allerlei terreinen.
Roos van Gelderen, SP wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, sloot de conferentie af: "Minder praten, achter die vergadertafel vandaan komen en elkaar meer ontmoeten."

De verantwoordelijke wethouders voor de transformatie zijn Marleen Damen,
PvdA (Werk en Inkomen, Wijken, Financiën) en Roos van Gelderen.

Meer informatie bij Ries van Walraven, raadslid jeugd, zorg en welzijn, 06 5775 6366, ries.vanwalraven@planet.nl

U bent hier