h

College investeert in afschaffen zorgveiling

1 november 2010

College investeert in afschaffen zorgveiling

De SP streeft al jaren naar een menswaardiger systeem voor hulp in het huishouden binnen de WMO. Sinds het aantreden van SP-wethouder Roos van Gelderen (Zorg, Welzijn, Jeugd, Personeelszaken) zijn verschillende stappen gezet. De laatste is een investering van 3 ton om de zorgveiling af te schaffen bij de begroting voor 2011.

Het uitgangspunt van het college, waar de SP deel van uitmaakt, is het afschaffen van de zorgveiling. De volgende vraag is: hoe dan en wat komt ervoor in de plaats. Het college verzamelt verschillende ideeën, zoals het Zeeuwse model en formuleert uitgangspunten. Daarbij kun je denken aan het behouden van de vertrouwde hulp, de snelheid van het leveren van zorg, concurreren op kwaliteit in plaats van prijs, kleinschaligheid, hulp dichtbij huis en geen onnodige bureaucratie.

Wethouder Van Gelderen heeft twee sporen, de korte en de lange termijn. Op de korte termijn worden er aanpassingen gedaan binnen het huidige systeem om het te verbeteren voor cliënten. Het doel is dan de grootste knelpunten op te lossen. Inmiddels heeft de wethouder de 11 gemeenten die meedoen met het huidige systeem ervan weten te overtuigen dat veranderingen hard nodig zijn. Daarmee is een grote stap gezet.

Op de lange termijn zal de huidige zorgveiling afgeschaft worden. Hoe het alternatief eruit komt te zien is nog niet te zeggen. Wel heeft het college, ondanks de bezuinigingen die op Leiden afkomen, ervoor gekozen om toch te investeren in het afschaffen van de zorgveiling. De SP-fractie is tevreden met dat resultaat. Ook andere partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in wethouder Van Gelderen om te komen tot een menswaardig en betaalbaar systeem voor huishoudelijke hulp in Leiden.

Meer informatie bij raadslid Eva de Bakker: telefoon 06-14 04 05 92, of e-mail.

Dossier WMO

Het Zeeuwse model houdt stand

U bent hier