h

WMO dreigt ook in Leiden verkeerd uit te pakken

8 mei 2008

WMO dreigt ook in Leiden verkeerd uit te pakken

Veel mensen krijgen na herindicatie minder thuiszorg of alleen nog maar huishoudelijke hulp. Daardoor verliezen in heel Nederland medewerkers in de thuiszorg hun baan. Ook in Leiden en omgeving dreigt thuiszorgorganisatie ActiVite (voorheen Thuiszorg Groot Rijnland) honderden mensen te ontslaan.

Uitverkoop thuiszorg

De uitverkoop van de thuiszorg is het gevolg van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die begin 2007 werd ingevoerd. Verschillende welzijnswetten werden erdoor vervangen, en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ging van het rijk naar de gemeenten. Daarbij werd er tegelijk bezuinigd op het bedrag dat aan welzijn kon worden uitgegeven. De huishoudelijke hulp moest verplicht worden aanbesteed. Als gevolg daarvan zitten nu steeds meer mensen zonder fatsoenlijke thuiszorg.

WMO in Leiden

In het begin van de invoering van de WMO in Leiden lukte het naar omstandigheden nog aardig om de problemen binnen de perken te houden. Maar de laatste tijd kreeg de Leidse SP steeds meer klachten over mensen die hun thuiszorg zagen verminderen of zelfs kwijtraakten. En onlangs werd bekend dat er ook in Leiden en de regio misschien honderden mensen die in de thuiszorg werken, op straat komen te staan en hun belangrijke werk niet langer kunnen doen. De SP heeft het college van Burgemeester en Wethouders om opheldering gevraagd over de dreigende problemen bij ActiVite en mogelijk andere thuiszorginstellingen.

Uitspraak rechter

Onlangs deed een rechter in Alkmaar een belangrijke uitspraak. De gemeente Hoorn had extra bezuinigd bij het invoeren van de WMO, en hield er geld aan over. Als gevolg daarvan kon de thuiszorgorganisatie niet anders dan werknemers slechter betalen, of op straat zetten. De rechter heeft nu geoordeeld, dat de gemeente niet zó weinig mocht betalen voor thuiszorg, dat de mensen die het werk deden niet meer uitbetaald konden worden.

Download hier de vragen die de SP heeft gesteld.
Meer informatie: Roos van Gelderen, roosvangelderen@gmail.com, tel 071-5126613
Zie ook: Bescherm de thuiszorg op SP.nl

U bent hier