h

Schriftelijke vragen SP over kinderen met PGB-schulden

19 oktober 2016

Schriftelijke vragen SP over kinderen met PGB-schulden

De SP Leiden maakt zich zorgen over het feit dat kinderen met enorme schulden worden opgezadeld als hun ouders hun PGB-budget niet goed beheren, zoals onlangs bleek uit een aflevering van de Monitor.

Daarom stellen raadsleden Alexandra van den Berg en Ries Walraven de volgende vragen:

  1. Was het college op de hoogte van het feit dat kinderen geregeld worden opgezadeld met enorme pgb-schulden, omdat hun ouders of instanties het geld onterecht op hun naam hebben ontvangen?
  2. Is dit in Leiden voor zover bekend al voorgekomen?
  3. Nu de gemeenten de verantwoordelijheid hebben over het uitbetalen en toekennen van PGB's, heeft de gemeente ook inzicht in welke kinderen er pas of bijna 18 zijn en die met een schuld worden opgezadeld die niet door hen is veroorzaakt?
  4. Hoeveel zijn dit er tot nu toe vanaf 1-1-2015 en hoeveel geschat voor het komende halfjaar?
  5. Of zorgt het trekkingsrecht ervoor dat alles zo goed gecontroleerd wordt dat er geen “fraude” meer mee mogelijk is?
  6. Helaas is het in de wet nu nog geregeld dat het kind de budgethouder is en verantwoordelijk wordt zodra het 18 jaar wordt, zonder er iets aan te kunnen doen. Is het college bereid om bij kinderen die net 18 zijn geworden of bijna gaan worden en die met een schuld worden opgezadeld, de schulden tijdelijk op te schorten?
  7. Is de gemeente ook degene die de schuld terugvordert van de pgb's? Zoja, is er dan al eerder inzicht in de schulden voordat het kind 18 jaar wordt?
  8. Van de pgb's die op naam van kinderen staan zijn daar vermoedens van fraude bij? Zo ja, kunt u deze gegevens uitsplitsen over de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, en als het mogelijk is de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Voor meer informatie: raadsleden Alexandra van den Berg, tel 06-25122322, e-mail volkstuintje44@gmail.com,

en Ries van Walraven, tel 06-57756366, e-mail ries.vanwalraven@planet.nl

U bent hier