h

SP-wethouder Van Gelderen: 'Beschermd wonen kan anders'

29 mei 2017

SP-wethouder Van Gelderen: 'Beschermd wonen kan anders'

Foto: SP

Beschermd Wonen (verblijven in een 24 uurs-instelling voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen) wordt anders. In deze tijd vinden wij dat het beter voor mensen is om zelfstandig te wonen. Helaas zijn er mensen die dat om uiteenlopende redenen niet kunnen. Maar is er is wel een tussenvorm mogelijk: wonen met meer of minder intensieve begeleiding. Roos van Gelderen nodigt daarom zorgorganisaties uit om met voorstellen te komen voor innovatie (vernieuwing) van deze vorm van zorg.

De SP-fractie is een groot voorstander van de innovaties waarvoor nu aanvragen ingediend kunnen worden. Zoveel mogelijk zelfstandig wonen, maar wel met intensieve begeleiding als dat nodig is. Dat draagt bij aan een gevoel van menselijke waardigheid, één van de drie basisprincipes van onze partij.

Beschermd Wonen wordt tot nog toe regionaal georganiseerd door Holland Rijnland en Leiden is centrumgemeente. Dat betekent dat het budget vanuit het Rijk aan de gemeente Leiden wordt uitgekeerd en dat dit geld over de regiogemeenten wordt verdeeld. Maar in de toekomst zal Leiden geen centrumgemeente meer zijn en zullen de gemeenten zelf budget krijgen om deze zorg te organiseren. Om de gemeenten voor te bereiden wordt de zorgaanbieders gevraagd voorstellen over geld voor innovatieve pilots in te dienen. Deze pilots (proeven) zijn nodig om in de praktijk uit te vinden welke vorm van zorg het beste werkt. Uiteraard moeten deze voorstellen wel aan strenge eisen voldoen. Het gaat tenslotte om overheidsgeld. De voorstellen moeten inhoudelijk en financieel goed zijn onderbouwd.

Meer informatie bij Ries van Walraven, raadslid Zorg en Welzijn, ries.vanwalraven@planet.nl, 06-57756366

U bent hier