h

Leiden goed op weg in het sociaal domein

6 september 2017

Leiden goed op weg in het sociaal domein

Foto: SP

De regering bezuinigt op het sociaal domein. Tegelijkertijd zijn er taken
van het rijk overgedragen aan de gemeenten. Dat geldt voor de jeugwet,
de Wmo en de participatiewet. Uit een tussenrapportage van TNO blijkt
dat Leiden het goed doet.

Er moet op een andere manier gewerkt worden als we willen dat we dezelfde
en liever nog betere zorg gaan leveren. Dat de zorg ook toegankelijk blijft
voor mensen met een smalle beurs. Dat we efficiënter gaan werken,
innovaties invoeren in de zorg, preventief werken en sneller ingrijpen waardoor problemen van mensen niet uit de hand lopen. Dat we zelfredzaamheid van mensen bevorderen en mensen helpen als het nodig is.
Ries van Walraven (raadslid): "Zorg wordt in veel gevallen begeleiding. Dat is
goed voor de menselijke waardigheid, één van de drie basisprincipes van de
SP."

Een voorbeeld: je kunt daklozen opvangen maar je kunt ook bevorderen dat
er geen dakloosheid ontstaat door samen te werken met wooncorporaties en
de oorzaak van het probleem aan te pakken, zodat mensen in hun huis
kunnen blijven wonen en ze hun leven eerder weer op de rails kunnen krijgen.

Door middel van allerlei pilotprojecten probeert Leiden uit te zoeken welke
innovaties en welke veranderingen de beste resultaten opleveren voor de
kwaliteit van zorg en begeleiding. Roos van Gelderen (SP) en Marleen
Damen (PvdA) zijn de verantwoordelijke wethouders. TNO heeft een
tussenrapportage uitgebracht over de transformatie (veranderingen). Het
resultaat is overwegend positief. Een enkel aandachtspunt was dat de doelen
van de transformatie niet voor iedereen even duidelijk zijn. De gemeente moet meer zijn best doen deze doelen uit te leggen.

Meer informatie bij Ries van Walraven,raadslid jeugd, zorg en welzijn
ries.vanwalraven@planet.nl, 06-57756366

U bent hier