h

Onderzoek naar locaties voor statushouders en andere doelgroepen

14 maart 2016

Onderzoek naar locaties voor statushouders en andere doelgroepen

De Leidse gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van wethouder Roos van Gelderen (SP, Welzijn), burgemeester Henri Lenferink (veiligheid) en wethouder Paul Laudy (VVD, stedelijke ontwikkeling) om 9 locaties te onderzoeken voor huisvesting van mensen die een verblijfsvergunning hebben. Ries van Walraven, raadslid Welzijn:" Wij kunnen trots zijn op Leiden. Iedereen ziet het belang hiervan in. Er komt extra woonruimte bij. Het gaat dus niet ten koste van Leidse woningzoekers."

Het gaat om een onderzoek naar de haalbaarheid van het in gebruik nemen van 9 locaties die bestemd zijn voor mensen met een verblijfsvergunning (statushouders, vergunninghouders), maar ook bijzondere doelgroepen zoals ex-daklozen die hun leven weer op orde hebben. Ook 'gewone' Leidse woningzoekers kunnen eventueel zich eventueel op zo'n locatie vestigen.

Op Tomas Kok (groep Kok) na stemde de hele Raad voor het voorstel. D66 is tegen noodwoningen bij de Vrouwenweg en diende een voorstel in om die locatie nu al te schrappen. Hoewel dat wijzigingsvoorstel geen meerderheid haalde, stemde de D66 toch voor verder onderzoek naar alle locaties.

Leiden is door het Rijk verplicht statushouders te  huisvesten. Omdat er een groot gebrek aan sociale huurwoningen is heeft het College van B&W een speciale Taskforce ingesteld om naar locaties te zoeken om statushouders een huis te geven. Het gaat hierbij om extra woningen en niet om bestaande huurwoningen. Ook bijzondere doelgroepen als ex-daklozen kunnen op deze manier onderdak krijgen. In een pand aan de Sumatrastraat zullen waarschijnlijk 16 mensen uit de maatschappelijke opvang (ex-daklozen) komen te wonen, maar het is de bedoeling dat er meer mensen uit deze groep een huis krijgen.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Sumatrastraat 195: 16 personen maatschappelijke opvang
  • Turkooislaan 131: 24 vergunninghouders
  • Rhijnvreugd 1-6:  eengezinswoningen voor ca 24 vergunninghouders
  • Terrein naast Rhijnvreugd: ca 35 personen
  • Terrein achter het klooster aan de Vrouwenweg: ca 50 personen
  • Terrein Hoogheemraadschap Voorschoterweg: ca 50 personen
  • Wassenaarseweg: ca 50 personen
  • Gabriël Metzustraat: ca 50 personen
  • Terrein tussen Europaweg en Vrouwenweg: ca 150 personen

Meer informatie: mw. Ries van Walraven, raadslid Zorg en Welzijn, e-mail ries.vanwalraven@planet.nl, 06-57756366

U bent hier