h

Nieuws uit 2008

25 december 2008

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

De SP Leiden wenst iedereen heel fijne dagen en een fantastisch 2009! Lees hieronder de nieuwjaarscolumn van voorzitter Tim van Houten.

Lees verder
21 december 2008

Tankpunt voor biogas geopend!

Afgelopen donderdag werd het eerste Leidse tankstation voor biogas geopend, op het terrein van de waterzuivering aan de Voorschoterweg. Het biogas ontstaat vanzelf door vergisting van ons afvalwater, en er is in de toekomst genoeg voor zo'n 9 miljoen autokilometers per jaar. Behalve dat het biogas een echte duurzame bron van energie is (het ontstaat immers dagelijks), is het ook nog eens klimaatneutraal, en veel en veel minder vervuilend dan benzine of diesel. Verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Dit is echt een historisch moment! Het is een concrete stap in het oplossen van de milieu- en klimaatproblemen. Leiden kan echt trots zijn dat deze installatie hier staat."
Key Poll van Groen Vervoer BV

Lees verder
21 december 2008

Grote plannen voor parkeren

=PHet college van Burgemeester en Wethouders presenteerde onlangs de grote lijnen van de parkeerplannen, waaronder de plannen voor het Stadsparkeerplan. In de plannen is onder andere een extra parkeergarage op het Morspoortterrein, gratis parkeren in en rondom een nieuwe Kooipleingarage, en Blauwe Zones in Bockhorst, Transvaal en Tuinstad-Staalwijk opgenomen.

Lees verder
21 december 2008

SP op bezoek bij de Voedselbank

Er is veel veranderd sinds de Voedselbank vertrokken is uit het SP-pand aan de Marnixstraat. Want het aantal mensen dat zich gedwongen ziet gebruik te maken van de Voedselbank, is in de tussentijd gestegen van 30 naar ruim 230. De SP ging op bezoek tijdens een inzameldag, en zag hoe hard de vrijwilligers van de Voedselbank werken om alles zo snel, efficiënt en eerlijk mogelijk te verdelen.

Lees verder
21 december 2008

Gemeenteraad laat zich nep-ringweg aansmeren

De gemeenteraad van Leiden heeft dinsdag besloten om, ondanks het ontbreken van voldoende geld, de Ringweg-Oost (RWO) toch aan te leggen. De voorkeursvariant, met een tunnel van de Waard naar de Zijldijk, kost 125 miljoen en dat geld is er momenteel niet. Als dat geld niet gevonden wordt, wordt er een ‘terugvaloptie’ aangelegd, dwars door de Kooi. Een voorstel van de SP, D66, ChristenUnie en Leefbaar Leiden om een ringweg over de Sumatrastraat uit te sluiten werd niet gesteund door de coalitiepartijen. Wethouder Steegh dreigde zelfs op te stappen als het voorstel zou worden aanvaard. Dat paste in een debat met veel bangmakerij.

Lees verder
21 december 2008

SP-statenfractie vraagt opheldering overleg vliegroutes Schiphol

Alle partijen in Provinciale Staten zijn het er over eens dat Zuid-Holland betrokken moet worden bij het overleg over de vliegroutes van Schiphol, de zogenaamde Alderstafel. Door elkaar tegensprekende berichtgeving is het nu onduidelijk geworden of gedeputeerde Van Heijningen nu wel of geen heil ziet in het deelnemen aan de Alderstafel. In antwoorden op schriftelijke vragen en in debatten zegt de verantwoordelijk gedeputeerde dat hij dit wel degelijk van belang vindt. “In zijn daden is hier echter nog weinig van terug te zien,” zegt SP-statenlid Lies van Aelst. Dat blijkt ook uit een bericht in het Leidsch Dagblad, waarin wethouder Brekelmans uit Lisse verklaart te vermoeden dat Van Heijningen er geen zin in heeft. De SP-statenfractie vraagt hierover opheldering aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier