h

Grote plannen voor parkeren

21 december 2008

Grote plannen voor parkeren

=PHet college van Burgemeester en Wethouders presenteerde onlangs de grote lijnen van de parkeerplannen, waaronder de plannen voor het Stadsparkeerplan. In de plannen is onder andere een extra parkeergarage op het Morspoortterrein, gratis parkeren in en rondom een nieuwe Kooipleingarage, en Blauwe Zones in Bockhorst, Transvaal en Tuinstad-Staalwijk opgenomen.

Kadernota Bereikbaarheid

Er is een nieuwe nota Bereikbaarheid, die binnenkort voor inspraak vrijgegeven wordt. Daarin staat vrij weinig over openbaar vervoer, het een en ander over fietsen en (auto)wegen, en heel veel over parkeren. De gemeenteraad zal na de inspraakperiode gaan spreken over de plannen. Hieronder de hoofdpunten.

Morspoortgarage

Het college wil een tijdelijke (2010 – 2020) bovengrondse parkeergarage op het Morspoortterrein. Als in 2020 het voormalige belastingkantoor gesloopt wordt, moet daar een garage met 1000 plekken verschijnen.

De SP wil goed onderzoek naar de vraag of een (tijdelijke) garage niet beter op het Haagwegterrein geplaatst kan worden. De ervaring leert dat dat terrein vaker vol is dan het parkeerterreintje dat nu bij de Morspoort ligt. Bovendien zal het Stadsparkeerplan meer plek nodig hebben als de grotere Stadsgehoorzaal opengaat. En er moet nog een goed alternatief gevonden worden voor de plekken die verloren gaan op het Groenoordhallenterrein.

Aan de andere kant zou een garage daar bezoekers wel dicht bij het centrum brengen, en ligt de garage wellicht dicht genoeg bij het treinstation om daar ook nuttig voor te zijn.

Kooipleingarage

In de plannen voor Leiden-Noord is ook een nieuwe parkeergarage voor een groter Kooiplein-winkelcentrum opgenomen. Eerder was er flinke discussie over die garage, ten eerste omdat hij erg duur is, en ten tweede omdat hij gepaard zou gaan met het invoeren van betaald parkeren in de omgeving. Dat laatste zit er al in sinds het plan bedacht is door een eerder college van PvdA, VVD en GL, en was tijdens het linkse college waaraan de SP deelnam nog onderwerp van discussie. Het betaald parkeren is altijd nodig geacht, omdat anders niemand tegen betaling in de nieuwe garage zou komen staan. En men zou moeten betalen voor gebruik van de nieuwe garage, omdat anders aanleg ervan onbetaalbaar zou zijn.

Het huidige college wil niet alleen geen betaald parkeren in de omgeving invoeren, maar ook het parkeren in de Kooipleingarage gratis maken. Althans, in elk geval voor de eerste 10 jaar na de opening van de garage (gehoopt wordt op 2014). Dit is wel onder het voorbehoud dat dat betaalbaar zou zijn.

Blauwe zones

De SP en de VVD hebben eerder samen voorgesteld om een proef met een zogenaamde 'Blauwe Zone' te beginnen in de wijk Bockhorst, nadat er ook een burgerinitiatief uit die wijk was gekomen. In een Blauwe Zone zijn geen parkeermeters, maar je mag er maar een beperkte tijd staan. Je moet dan een parkeerschijf achter je raam leggen. Bewoners krijgen een vergunning. Er worden nu experimenten met een Blauwe Zone voorgesteld in de wijken Bockhorst, Transvaal en Tuinstad-Staalwijk.

Overige parkeermaatregelen

  • Houders van een parkeerkaart voor gehandicapten mogen gratis op elke parkeerplek met een parkeerautomaat staan
  • Samen met wijkvertegenwoordigers van Bockhorst en de Merenwijk worden plannen gemaakt om de parkeerruimte die er is efficiënter in te richten
  • Er wordt een hogere 'parkeernorm' ingesteld – er moeten bij nieuwbouwprojecten meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dat maakt bouwen in Leiden nog moeilijker dan het al is
  • Het parkeerroute informatie-systeem (de borden die bezoekers naar vrije plek in een parkeergarage leiden) wordt gemoderniseerd en zonodig vervangen

Hoewel er de nodige kritiekpunten zijn, ziet de SP in deze nota veel van haar wensen gerealiseerd, die zij begin 2007 heeft geformuleerd.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, 06-15042822

U bent hier