h

Meer betaalbare nieuwbouw in Groenoord, geen betaald parkeren in Leiden-Noord

20 december 2006

Meer betaalbare nieuwbouw in Groenoord, geen betaald parkeren in Leiden-Noord

Op het terrein van de Groenoordhallen komt een nieuwe woonwijk. Dat is gisteravond besloten door de Leidse gemeenteraad. In de wijk komen toch 95 tot 105 betaalbare woningen, een stuk meer dan in eerdere voorstellen. Daarnaast worden de huidige bewoners van Leiden-Noord niet geconfronteerd met betaald parkeren. Dit werd toegezegd door wethouder Witteman.
Zich vanuit de nieuwbouwwijk Groenoord

Bij de Groenoordhallen zal een nieuwe woonwijk van circa 500 woningen gebouwd worden. Daarvan zouden er, in het oorspronkelijke voorstel, slechts 74 in de betaalbare sector gebouwd worden. Rademaker (SP): “Dankzij een raadsbreed voorstel is dat nu opgekrikt tot 95 tot 105 betaalbare huurwoningen. Samen met de extra sociale woningen in het Kooiplein heeft de SP nu al 100 tot 110 extra betaalbare woningen Leiden-Noord gerealiseerd.”

Het vorige college wilde gelijk met dit plan betaald parkeren voor de bewoners van Leiden-Noord invoeren. SP-raadslid Rademaker: “De SP wil geen betaald parkeren in een wijk, als de bewoners dat zelf niet willen. Daarom is dat expliciet in het collegeakkkoord opgenomen. In Noord is 90% tegen betaald parkeren, dus komt dat er niet.” Het college heeft in een erratum het voorstel aangepast, en wethouder Witteman zei tot viermaal toe dat hij er alles aan zal doen om te voorkomen dat er betaald parkeren komt voor de huidige bewoners van Leiden-Noord.

In een rumoerig debat in de raad diende de VVD een amendement in met dezelfde strekking: geen betaald parkeren in Leiden-Noord. Nadat de wethouder dit met zo veel woorden had toegezegd, werd het amendement toch niet ingetrokken. Rademaker: “Zoals door de VVD zelf naar voren is gebracht, ging het hier om een machtsspel. De SP wil daar niets van weten, het gaat uiteindelijk om de inwoners van Leiden-Noord. En die willen geen betaald parkeren.”

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier