h

Nieuws uit 2019

13 december 2019

Petitie gestart voor terugdraaien bezuinigingen Minima

Een Leidse inwoner is een petitie gestart om de recente bezuinigingen op het minimabeleid terug te draaien. Een uitstekend initiatief dat de SP van harte steunt. De SP heeft zich met hand en tand verzet tegen deze keiharde bezuinigingen, helaas werden door met name de Collegepartijen D66, GroenLinks en PVDA de bezuinigingen toch doorgevoerd.

Lees verder
13 december 2019

Verschillen duidelijk tussen College zonder en mét de SP

Foto: SP

De Verschillen tussen het huidige en vorige
stadsbestuur worden steeds duidelijker voor de SP! De keiharde bezuinigingen op de zorg en het minimabeleid zijn duidelijke voorbeelden van een College zonder SP, dat niet weet wat de gevolgen zijn voor de mensen in Leiden

Lees verder
3 december 2019

Op naar een Sociaal Leiden

Foto: SP

In november werd de begroting besproken in de Gemeenteraad. Voor de SP stond één onderwerp centraal bij deze begroting, en dat was het sociaal domein. Onder dit domein vallen alle aspecten van zorg binnen de gemeente, maar ook de inkomensondersteuning van mensen met een laag inkomen. Voor de SP Leiden is dit het belangrijkste onderwerp waar wij als gemeente mee bezig zijn. Met een goed sociaal domein kunnen we alle mensen steunen die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben.

Lees verder
18 oktober 2019

Geld voor Ringweg moet naar Leidse minima en zorg

De Leidse SP vindt het onacceptabel dat het college van D66, GL en PvdA ruim 18 miljoen euro wil besparen op het minimabeleid, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de begrotingsbehandeling volgende maand in de Leidse gemeenteraad wil de SP voorstellen om niet te bezuinigen op de mensen die de steun van de gemeente het hardst nodig hebben, maar om het verkeersproject Leidse Ring Noord (dat 135 miljoen kost) te schrappen, en het Leidse geld wat hiervoor gereserveerd is te gebruiken voor het sociaal domein.

Lees verder
17 oktober 2019

135 miljoen voor Leidse Ring Noord is te duur

De SP trekt de steun voor het Ringweg Noord project in. Tijdens een presentatie in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 10 oktober, bleek dat de totale kosten met ruim 30 miljoen zijn gestegen sinds 2016. In 2016 was het kostenplaatje voor de Ringweg nog 102,6 miljoen, bovendien bleek uit de presentatie dat 45 miljoen van het totaalbedrag bestemd zijn voor de twee tracé gedeelten die op het grondgebied van Leiderdorp liggen.

Lees verder
13 oktober 2019

Leiden bezuinigt: minima en zieken zijn het slachtoffer

De bezuinigingen van het college van D66, Groen Links en PvdA op de minima en zorgbehoevenden raken de Leidenaren ongenadig hard. Ries van Walraven, woordvoerder Zorg & Welzijn: "Dit college geeft liever geld uit aan asfalt dan aan mensen. Met deze voorstellen worden alle Leidenaren gepakt die arm en/of langdurig ziek zijn. Maar dit gaat niet werken, uiteindelijk zal dit tot meer kosten voor de samenleving leiden"

Lees verder

Pagina's

U bent hier