h

Nieuws uit 2010

21 december 2010

Voorschoten: niet strooien is niet veilig

De wegen in Voorschoten zijn niet veilig door de vele sneeuw. De gemeente heeft niet gestrooid, maar wel bij alle toegangswegen borden gezet om te waarschuwen. De SP vindt dat er wel gestrooid had moeten worden. Daarom heeft SP-werkgroep in Voorschoten aan deze borden een protestbord bevestigd, met de tekst “Grote schoonmaak? Waar is het zout?”

Lees verder
6 december 2010

Fabel van de Illegaal krijgt snel nieuwe plek dankzij SP

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad steunde het voorstel van raadslid Eva de Bakker om de Fabel van de Illegaal snel nieuwe huisvesting te geven. De Bakker stelde voor om de Fabel snel in een pand aan het Vrouwenkerkhof te laten betrekken, nu de raad heeft besloten dat de gehele Vrijplaats de panden aan het Vrouwenkerkplein mag kopen. “De Fabel helpt mensen die nergens terecht kunnen,” aldus De Bakker, “voor deze hulpverlening is het belangrijk dat er continuïteit is.”

Lees verder
6 december 2010

“Vrijplaats Vrouwenkerkhof: op hoop van zegen”

De gemeenteraad van Leiden heeft besloten dat de Vrijplaats (voorheen Vrijplaats Koppenhinksteeg) panden aan het Vrouwenkerkhof en de Dolhuissteeg mag kopen. In maart 2009 besloot de raad al dat de Vrijplaats een alternatief moest krijgen. Dankzij constructieve gesprekken van gemeente en de vrijwilligers van de Vrijplaats is er dan eindelijk zicht op een nieuwe plek. Raadslid Eva de Bakker (SP): “Helaas wordt de vis duur betaald.”

Lees verder
2 december 2010

SP wil beter strooien bij gladheid

Bij de raadsvergadering van 2 december heeft de SP verzocht om beter te strooien in de wijken, met name rond scholen, bejaardentehuizen en ouderenflats. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Er wordt nu 's nachts erg goed gestrooid en alle hoofdwegen zijn ook goed schoon, dat is verder niet het probleem. Wij vragen het college om ook meer werk te maken van strooien overdag. Als het vriest worden sommige werkzaamheden stilgelegd, zoals bestrating, groenwerk en werkzaamheden aan het riool. De mensen die dan niets te doen hebben kunnen zeker nu en dan helpen met strooien. En dan dus vooral rond scholen en waar veel oudere mensen wonen. Vorig jaar meldde het LUMC een record aantal gebroken polsen en heupen. Dat mag niet nog eens gebeuren. Wij hebben het College van Burgemeester en Wethouders verzocht er werk van te maken.”

Lees verder
2 december 2010

Haagwegterrein CO2-neutraal!

Haagweg CO2-neutraalVandaag werden de nieuwe busjes van het bekende Leidse Stadsparkeerplan gepresenteerd. De nieuwe busjes rijden allemaal op biogas en maken het Stadsparkeerplan klimaatneutraal! De busjes produceren daarnaast veel minder roet en andere schadelijke luchtvervuiling en maken bovendien minder herrie. Het allereerste klimaatneutrale parkeerterrein van Nederland is het resultaat van de samenwerking van allerlei partijen, waaronder ook het Hoogheemraadschap van Rijnland, het bedrijf Groen Vervoer B.V., de Stichting Doen en de gemeente Leiden. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Dit scheelt driehonderdduizend kilometer aan dieselvervuiling in onze stad per jaar! En het is nu nog uniek in Nederland, het is heel goed om als stad Leiden voorop te lopen met initiatieven voor het aanpakken van vervuiling en het klimaatprobleem.”

Lees verder
2 december 2010

Huis van de Sport: gemeenteraad buitenspel

Het college van B&W heeft besloten de aanbesteding van het vrijwilligersinitiatief 'Huis van de Sport' stop te zetten. De Europese Commissie is al op de hoogte gesteld. De betrokken bouwbedrijven en de initiatiefnemers zijn onaangenaam verrast en beschuldigen de gemeente van het stopzetten “op foute aannames”, slechte communicatie en tegenwerkende ambtenaren. De SP is ontzet dat de gemeenteraad niet in staat is gesteld haar mening te geven vóórdat het college de stekker eruit trok. Wethouder Frank de Wit (D66) kwam onder vuur te liggen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier