h

SP wil beter strooien bij gladheid

2 december 2010

SP wil beter strooien bij gladheid

Bij de raadsvergadering van 2 december heeft de SP verzocht om beter te strooien in de wijken, met name rond scholen, bejaardentehuizen en ouderenflats. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Er wordt nu 's nachts erg goed gestrooid en alle hoofdwegen zijn ook goed schoon, dat is verder niet het probleem. Wij vragen het college om ook meer werk te maken van strooien overdag. Als het vriest worden sommige werkzaamheden stilgelegd, zoals bestrating, groenwerk en werkzaamheden aan het riool. De mensen die dan niets te doen hebben kunnen zeker nu en dan helpen met strooien. En dan dus vooral rond scholen en waar veel oudere mensen wonen. Vorig jaar meldde het LUMC een record aantal gebroken polsen en heupen. Dat mag niet nog eens gebeuren. Wij hebben het College van Burgemeester en Wethouders verzocht er werk van te maken.”

U bent hier