h

Nieuws uit 2010

23 november 2010

SP regelt betaalbaar busvervoer naar manifestatie "Armoede werkt niet"

De SP afdelingen in de regio Zuid Holland Noord regelen busvervoer naar de manifestatie “Armoede werkt niet” in Den Bosch op 27 november a.s. Deze manifestatie is het vervolg op de door Tweede Kamerlid Sadet Karabulut gelanceerde campagne ‘Armoede werkt niet’ . De SP is in actie gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB uitkering) te steunen. Met de plannen van het kabinet Rutte moeten juist deze mensen inkomen inleveren en wil men ook 30.000 banen in de sociale werkvoorziening schrappen. Tijdens de manifestatie is er muziek en zijn er diverse sprekers waaronder Emile Roemer.

Lees verder
23 november 2010

SP'ers aanwezig bij symposium over armoede en sociale uitsluiting

Zaterdag 13 november j.l. heeft in Diaconaal Centrum de Bakkerij een symposium plaatsgevonden over stille armoede en sociale uitsluiting. Onder de titel: 'Hoe kom je d'r bij?' zijn een groot aantal mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting met elkaar in gesprek gegaan en is er nagedacht over de vraag hoe armoede te signaleren valt. Enkele lokale SP'ers, waaronder Leids wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Roos van Gelderen en fractievoorzitter Antoine Theeuwen waren aanwezig. Door de inbreng van alle aanwezige betrokkenen, waaronder ervaringsdeskundigen, is het een zinvol symposium geworden.

Lees verder
23 november 2010

SP'ers blij met opening Weekendklas

Afgelopen zondag, 14 november j.l., is het initiatief van de Weekendklas geopend. Deze Weekendklas heeft tot doel om kinderen in de laatste fase van de basisschool, die weinig of geen rolmodellen hebben, kennis te laten maken met verschillende vakgebieden, om hun blikveld te verruimen en hen bewust te maken van wat hun persoonlijk sterke kanten zijn en wat ze leuk vinden. Het initiatief voor de Weekendklas komt van JES Rijnland (Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland) en wordt ondersteund door het primair- en voortgezet onderwijs, ROC en Hogeschool en Universiteit Leiden. Ook het Leidse bedrijfsleven is hierbij betrokken. SP-wethouder Jeugd Roos van Gelderen en duo-raadslid Han Dirks waren aanwezig bij de opening van de Weekendklas.

Lees verder
18 november 2010

SP kiest toch voor Morspoortgarage

Onlangs gaf het college de mogelijkheid om te kiezen tussen een iets kleinere Morspoortgarage dan eerder gepland (370 plaatsen), of een uitgestrekt parkeerterrein in de wijk Transvaal (230 plekken). De SP koos tot verrassing van velen toch voor de garage, maar dan gewijzigd. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Zoals de plannen er nu liggen is de garage beter inpasbaar, blijft de wijk groener, is het goedkoper en heeft de stad er meer aan. Dankzij ons wijzigingsvoorstel wordt Transvaal I daarnaast ook echt verlost van hun parkeerprobleem”.

Lees verder
17 november 2010

ROOD Leiden in actie tegen dreigende bezuinigingen kabinet Rutte

ROOD Leiden, de jongerenvereniging van de SP, is vanaf vandaag (woendag 17 november) begonnen met een flyeractie om studenten van de Hogeschool en Universiteit Leiden bewust te maken van de dreigende bezuinigingen op hoger onderwijs door het kabinet Rutte. Het kabinet wil studenten die vertraging oplopen tijdens hun studie beboeten, door deze studenten bovenop het reguliere collegegeld 3000 euro extra te laten betalen. Daarnaast zijn er plannen om deze studenten de OV-jaarkaart af te pakken en wil het kabinet de studiefinanciering beperken tot de bachelorfase. Personen die het met deze bezuinigingen niet eens zijn kunnen hun handtekening zetten onder de petitie op www.minimaalnominaal.nl.

Lees verder
12 november 2010

Geen bezuinigingen op minimabeleid en geen lastenverhoging in 2011

Dankzij een raadsbreed voorstel, ingediend door SP-raadslid Louk Rademaker en mede ondersteund door VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks, wordt er in 2011 niet bezuinigd op het minimabeleid. Ook komt er geen verhoging van de rioolheffing. In totaal gaat het om een bedrag van anderhalf miljoen euro. In de loop van 2011 zal duidelijk worden of het mogelijk is om het budget voor minima vanaf 2012 ook nog op peil te houden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier