h

SP'ers blij met opening Weekendklas

23 november 2010

SP'ers blij met opening Weekendklas

Afgelopen zondag, 14 november j.l., is het initiatief van de Weekendklas geopend. Deze Weekendklas heeft tot doel om kinderen in de laatste fase van de basisschool, die weinig of geen rolmodellen hebben, kennis te laten maken met verschillende vakgebieden, om hun blikveld te verruimen en hen bewust te maken van wat hun persoonlijk sterke kanten zijn en wat ze leuk vinden. Het initiatief voor de Weekendklas komt van JES Rijnland (Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland) en wordt ondersteund door het primair- en voortgezet onderwijs, ROC en Hogeschool en Universiteit Leiden. Ook het Leidse bedrijfsleven is hierbij betrokken. SP-wethouder Jeugd Roos van Gelderen en duo-raadslid Han Dirks waren aanwezig bij de opening van de Weekendklas.

De Weekend klas is vanaf het begin van dit schooljaar begonnen met een groep van 17 leerlingen en het is de bedoeling dat de komende jaren meer kinderen volgen, zodat uiteindelijk drie klassen les krijgen op de weekendschool. Gedurende 3 jaar komen deze kinderen op zondag naar de Hogeschool Leiden om les te krijgen van artsen, advocaten, ondernemers, politici en nog veel meer andere betrokkenen. Zo krijgen zij letterlijk een kijkje in de keuken, zodat zij later, als ze een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding, de voor hen juiste keuze kunnen maken, gesteund door de ervaring die zij hebben opgedaan.

SP-wethouder Roos van Gelderen:'Onderwijs vormt een investering in de toekomst van deze kinderen. Hopelijk kunnen zij op basis van de ervaringen die zij opdoen tijdens de Weekendklas later een goede vervolgopleiding kiezen. En een goede vervolgopleiding is essentieel voor een leuke baan later.'

De opening afgelopen zondag was zeer feestelijk en de betrokken kinderen en ouders waren met recht zeer trots op het feit dat de Weekendklas dan ook officieel geopend werd. Het initiatief wordt reeds in andere steden in Nederland uitgevoerd en ook in Leiden wordt het breed gedragen door de verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn er diverse landelijke en Leidse fondsen die geld beschikbaar stellen om de Weekendklas tot een succes te maken.

De SP is blij met het initiatief van de Weekendklas en gaat ervan uit dat het, met inzet van alle betrokkenen tot een groot succes wordt voor de betrokken kinderen en ouders.

U bent hier