h

ROOD Leiden in actie tegen dreigende bezuinigingen kabinet Rutte

17 november 2010

ROOD Leiden in actie tegen dreigende bezuinigingen kabinet Rutte

ROOD Leiden, de jongerenvereniging van de SP, is vanaf vandaag (woendag 17 november) begonnen met een flyeractie om studenten van de Hogeschool en Universiteit Leiden bewust te maken van de dreigende bezuinigingen op hoger onderwijs door het kabinet Rutte. Het kabinet wil studenten die vertraging oplopen tijdens hun studie beboeten, door deze studenten bovenop het reguliere collegegeld 3000 euro extra te laten betalen. Daarnaast zijn er plannen om deze studenten de OV-jaarkaart af te pakken en wil het kabinet de studiefinanciering beperken tot de bachelorfase. Personen die het met deze bezuinigingen niet eens zijn kunnen hun handtekening zetten onder de petitie op www.minimaalnominaal.nl.

ROOD Leiden-woordvoerder Jasper Maassen: 'De reacties van studenten en docenten zijn heel erg goed, de afgelopen week hebben al 60.000 mensen de petitie ondertekend. En dat is belangrijk, want het debat in de Tweede Kamer hierover is al 29 november a.s. Zo veel mogelijk handtekeningen zijn nodig als teken dat de bezuinigingsplannen voor het hoger onderwijs van tafel moeten.'

Deze actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs voert ROOD in samenwerking met de Landelijke studenten vakbond (Lsvb) en het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg). Ook in andere steden met een Universiteit of Hogeschool worden flyers uitgedeeld met de oproep om de petitie te tekenen. De reacties van studenten en docenten zijn erg goed. Door het uitdelen van flyers hoopt ROOD Leiden dat zoveel mogelijk studenten en docenten op de hoogte zijn van de voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet. De komende dagen, tot aan 29 november, wanneer er in de Tweede Kamer gesproken wordt over de bezuinigingsplannen op het hoger onderwijs zal ROOD Leiden op meerdere locaties flyers uitdelen.

De SP wil dat de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte van tafel gaan, omdat deze plannen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs aantasten. Studenten die om wat voor reden ook, door ziekte of bestuurswerk van een studentenvereniging vertraging oplopen tijdens hun studie worden hierdoor ernstig benadeeld. Daardoor draait het kabinet de universitaire medenzeggenschap, het studentenleven en de persoonlijke ontwikkeling van studenten de nek om. De SP vindt, dat goed en toegankelijk onderwijs in het belang is voor de samenleving en wil daarom juist extra investeren in hoger onderwijs in plaats van bezuinigen.

U bent hier