h

Nieuws uit 2010

10 november 2010

Wijzigingsvoorstellen SP bij begroting 2011 (2)

Vandaag is de tweede dag van drie dagen vergaderen over de begroting 2011. Op de eerste dag gaven de politieke partijen hun algemene visie. Vandaag werden alle wijzigingsvoorstellen gepresenteerd, in totaal 82. Bij afwezigheid van fractievoorzitter Antoine Theeuwen voerde vandaag raadslid Louk Rademaker het woord. Rademaker: "Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk, maar de rekening mag niet neergelegd worden bij de burger, laat staan bij de zwakkeren in de samenleving". Lees hieronder het betoog van de SP.

Lees verder
8 november 2010

Wethouder Van Gelderen opent Centrum voor Jeugd en Gezin

Op 3 november is het tweede Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend aan de Vijf Meilaan in Leiden. Het is de bedoeling dat er vier centra in Leiden zullen komen. Het eerste CJG is in mei geopend in de Stevenshof. In een CJG kunnen ouders terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden.

Lees verder
4 november 2010

Wijzigingsvoorstellen SP bij begroting

De behandeling van de begroting is nu in alle raadscommissies gedaan en de wijzigingsvoorstellen van de SP en de andere partijen zijn bekend. De SP heeft al haar voorstellen op een rijtje gezet, om te laten zien dat het nóg socialer kan voor hetzelfde geld!

Lees verder
4 november 2010

Niet bezuinigen op de Veegploeg en dagbesteding, wel op De Zaak


Het college is voornemens te bezuinigen op De Zaak, dagbesteding voor dak- en thuislozen, met uiteindelijk sluiting tot gevolg in 2012. Voor de SP-fractie was belangrijk dat het college kon garanderen dat er geen gat in de zorgketen zou ontstaan, en daarmee geen hulp voor deze kwetsbare groep. Wethouder Roos van Gelderen (SP) wond er geen doekjes om in de commissie Onderwijs en Samenleving bij een debat over deze bezuinigingsplannen. De Zaak functioneert niet naar behoren en de Veegploeg blijft gewoon bestaan. Het kwam haar op applaus te staan van raadsleden.

Lees verder
4 november 2010

Demonstratie tegen weg door Voorschoten en Langs Stevenshof

Het wordt spannend rond de RijnlandRoute de komende tijd, want de provincie, het Rijk en de betrokken gemeenten willen binnenkort een keuze maken over de RijnlandRoute. Het is bekend dat er sowieso te weinig geld is om de RijnlandRoute in één keer aan te leggen, dus er wordt nagedacht over het 'gefaseerd' aanleggen. Eén optie is daarbij de zogenaamde 'Churchill-avenue', de ander een twee keer éénbaansweg door de Oostvlietpolder, dwars door Voorschoten en vlak naast de Stevenshof. Als de weg op deze laatste manier wordt uitgevoerd betekent dat veel overlast voor Voorschoten en de Stevenshof, zonder dat automobilisten in onze regio er veel mee opschieten. Daarom organiseren allerlei samenwerkende partijen, waaronder de SP Leiden, op zondag 7 november aanstaande vanaf 14.00 een demonstratie, die start in de Stevenshof.

Lees verder
2 november 2010

Robin Hood besteelt topbestuurders in onderwijs

Leiden, 2 november 2010

Lees verder

Pagina's

U bent hier