h

Niet bezuinigen op de Veegploeg en dagbesteding, wel op De Zaak

4 november 2010

Niet bezuinigen op de Veegploeg en dagbesteding, wel op De Zaak


Het college is voornemens te bezuinigen op De Zaak, dagbesteding voor dak- en thuislozen, met uiteindelijk sluiting tot gevolg in 2012. Voor de SP-fractie was belangrijk dat het college kon garanderen dat er geen gat in de zorgketen zou ontstaan, en daarmee geen hulp voor deze kwetsbare groep. Wethouder Roos van Gelderen (SP) wond er geen doekjes om in de commissie Onderwijs en Samenleving bij een debat over deze bezuinigingsplannen. De Zaak functioneert niet naar behoren en de Veegploeg blijft gewoon bestaan. Het kwam haar op applaus te staan van raadsleden.

De Zaak.
De wethouder zei dat er geen gat ontstaat in de hulp en zorg voor dak- en thuislozen: “Ik stuur verslaafden niet weg! Wel moeten we wat doen aan de organisatie van de uitvoerende Stichting Brijder. De kosten voor het personeel en de huisvesting zijn te hoog en er is een slechte doorstroming. Ik heb meer cijfers opgevraagd, maar Brijder geeft geen gegevens.”

Wethouder Van Gelderen wil dat er meer mensen doorstromen dan twee per jaar, zoals de cliëntenraad van de Binnenvest stelt. De dagbesteding zal blijven, maar met inzet van een andere organisatie, zoals de Binnenvest en Libertas. Van Gelderen is nu al bezig met een omslag.

Tevens bestrijdt de wethouder dat er geen geld meer is voor dagbesteding, want er blijft nog genoeg geld over om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Van Gelderen gaat gesprekken aan met Stichting Brijder hoe zij het geld effectiever kunnen besteden.

De uitleg van Van Gelderen wordt bevestigd door de cliëntenraad van de Binnenvest. De cliëntenraad stelt dat Brijder de zaken veel te positief voorspiegelt aan de gemeenteraad.

De Veegploeg.
Het hebben van een Veegploeg voor dak- en thuislozen kost in totaal zo'n 4 ton; 2 ton betaalt de gemeente en 2 ton komt uit de AWBZ. De gelden uit de AWBZ worden besteed aan de begeleiding en het gemeentelijke geld aan de dak- en thuislozen zelf. Zij krijgen namelijk 7,50 euro per keer dat zij helpen met de Veegploeg in de stad. “De Veegploeg is een goede activiteit, die moet blijven,” zei Van Gelderen. “Wel is de 7,50 aan de hoge kant, volgens de professionals. Er is weinig doorstroming en dat is zonde. Het is niet de bedoeling dat mensen eeuwig blijven vegen.”
Dit tot tevredenheid van de raadsleden en de cliëntenraad van de Binnenvest.

Meer informatie bij:
raadslid Eva de Bakker: e-mail of telefoon 06 14 04 05 92.

U bent hier