h

Nieuws uit 2010

19 september 2010

Scherpe kantjes van reïntegratiestop zijn eraf

SP-raadslid Louk RademakerIn augustus voerde wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, Sociale Zaken) een stop op nieuw reïntegratietrajecten in omdat het geld op was. SP-raadslid Louk Rademaker wil echter dat de succesvolle trajecten wel doorgezet worden. Tijdens de vergadering afgelopen donderdag van de raadscommisie Werk en Financiën bleek dat het merendeel van de partijen het SP-voorstel steunde. De SP moet nog wel aangeven waar het geld vandaan moet komen.
Ook vermeldde wethouder De Haan dat er binnen het huidige budget toch nog ruimte was voor extra trajecten, bijvoorbeeld bij het Werkhotel of bij het Reintegratiebedrijf Leiden. Ook is er geld voor jongeren via het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
“Daarmee zijn de scherpe kantjes van de reïntegratiestop er af. Toch zijn er nog veel succesvolle trajecten waar geen geld voor is, zoals bijvoorbeeld het Oriëntatiejaar. Ook die trajecten moeten door kunnen gaan,” aldus SP-raadslid Louk Rademaker. Over twee weken zal de SP een voorstel daarvoor indienen in de gemeenteraad.

Lees verder
18 september 2010

SP weer op de markt!

De SP stond weer op de markt aan het begin van het politieke seizoen! De SP is de enige partij die zich presenteert aan het publiek, ook als er geen verkiezingen zijn. De SP vindt het belangrijk om ook na de verkiezingen te weten wat er speelt.

Lees verder
15 september 2010

SP: Ga wel door met de succesvolle reïntegratietrajecten

Recentelijk heeft wethouder De Haan (Sociale Zaken) besloten om geen nieuwe reïntegratietrajecten meer te starten, omdat het geld daarvoor op is. SP-raadslid Louk Rademaker wil dat de gemeente wel doorgaat met de succesvolle reïntegratietrajecten. Het gebrek aan geld is veroorzaakt doordat de gemeente te lang doorging met dure, slechte reintegratietrajecten. Daar moeten de goede trajecten niet onder lijden! Donderdag zal de SP haar voorstel in een vergadering van de gemeenteraad indienen.
 op de StartWerkLocatie van de DZB leren werklozen de basisvaardigheden voor een werknemer, zoals op tijd komen en respect op de werkvloer.
Een voorbeeld van een reintegratietraject: op de StartWerkLocatie van de DZB leren werklozen de basisvaardigheden voor een werknemer, zoals op tijd komen en respect op de werkvloer.

Lees verder
10 september 2010

Grote stap naar groene Oostvlietpolder!

Na jarenlang protesteren en getouwtrek en na vele ups en downs, is het nu toch eindelijk zo ver: de gemeente werkt niet meer aan een bedrijventerrein, maar aan een groene Oostvlietpolder! In het coalitie-akkoord van D66, VVD, SP en CDA was dat ook afgesproken. De gemeenteraad heeft vanavond een belangrijke stap genomen, want de gemeenteraad heeft besloten dat de lange termijnvisie, de zogenaamde Structuurvisie moet worden aangepast. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Dit is een hele belangrijke stap, maar zeker niet de laatste”.

Lees verder
10 september 2010

Referendumaanvraag met DigID mogelijk in Leiden

Op voorstel van D66 en met steun van onder andere de SP is het binnenkort mogelijk om ook met DigID (dus via de computer) een referendumaanvraag te steunen. Dus niet het stemmen bij het referendum zelf, maar wel het aanvragen ervan. Voorheen kon dat alleen met een handtekening. Daarmee heeft Leiden een primeur in Nederland. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Het is goed dat Leiden de eerste is, het is belangrijk om voorop te lopen als dat mogelijk is."

Lees verder
9 september 2010

'Geef Leiden Lucht'

Op zondag 12 september vindt van 12.00u tot 17.00u de autovrije zondag in Leiden plaats. Op die dag is er ruim baan voor voetgangers, fietsers en sport en spel op straat. Op de Hooigracht bijvoorbeeld kunnen kinderen voetstappen tekenen onder leiding van de Leidse kunstenares Diana Lepelaar. SP-wethouder Roos van Gelderen zal de tekeningen jureren. Ook andere SP'ers zijn actief, raadslid Julian van der Kraats is bij de 'duurzame mobiliteits markt' op de Beestenmarkt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier