h

Nieuw college van D66, VVD, SP en CDA gepresenteerd

20 april 2010

Nieuw college van D66, VVD, SP en CDA gepresenteerd

Vandaag werd het concept coalitie-akkoord tussen D66, VVD, SP en CDA gepresenteerd. Kernpunten van het akkoord zijn een nieuwe bestuursstijl, geen medewerking aan de RijnGouweLijn en een groene Oostvlietpolder. Op aandringen van de SP wordt er niet bezuinigd op minimabeleid en wordt de zorgveiling in de thuiszorg afgeschaft. Bovendien wordt er veel geld vrijgemaakt om Leiden groener en duurzamer te maken. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “We hebben veel zin om aan de slag te gaan voor een menselijker thuiszorg en een groener, duurzamer en socialer Leiden”. Op 26 april is er een Algemene Ledenvergadering waar de leden kunnen stemmen over het akkoord. U kunt het akkoord hier downloaden.

Roos van Gelderen kandidaat wethouder SP LeidenRoos van Gelderen (46) wordt in het nieuwe college de wethouder voor Zorg, Welzijn, Jeugd en Personeelszaken. Zij heeft haar hele werkende leven op dit terrein doorgebracht, waarvan twaalf jaar in het welzijnswerk in Leiden. Op dit moment werkt ze bij het JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding als adviseur en projectleider jeugdbeleid. Roos is daarnaast meer dan tien jaar voorzitter van een ondernemingsraad geweest en drie jaar voorzitter van de SP Leiden. De afgelopen vier jaar was zij naast haar werk raadslid en woordvoerder van de SP voor Zorg, Welzijn en Jeugd. Ze is vooral bekend vanwege haar strijd tegen de zorgveiling en haar inzet voor een nieuw stedelijk jongerencentrum. Roos is getrouwd en moeder van twee dochters van 14 en 17.

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders bestaat verder uit Robert Strijk en Frank de Wit (beiden D66), Pieter van Woensel (VVD) en Jan-Jaap de Haan (CDA).

Deze brede coalitie gaat op een opener manier besturen: meer in de openbaarheid en minder in de achterkamertjes. Er zijn zestien inhoudelijke punten vastgelegd, al het overige staat open voor discussie in de raad. Als wethouders het onderling niet eens zijn, kan de raad kiezen uit verschillende varianten. Antoine Theeuwen: “Daardoor kan de Leidse politiek zich veel meer dienstbaar aan de burger opstellen.”

De leden van de politieke partijen moeten zich nu over het akkoord uitspreken. De SP houdt haar ledenvergadering op maandag 26 april, vanaf 20.00 uur in de SPeer aan de Marnixstraat 18. Als de leden van de vier partijen het goedkeuren, kan het nieuwe college op 28 april geïnstalleerd worden.

Download hier het akkoord
Meer informatie: Antoine Theeuwen, 06-42475107, antoine.theeuwen@gmail.com

U bent hier