h

Nieuws uit 2010

2 juli 2010

Succes voor SP: Leids Film Festival krijgt structureel subsidie

Leids Film FestivalDe SP heeft meerdere malen in de gemeenteraad en in haar verkiezingsprogramma gepleit om het Leids Film Festival structureel subsidie te geven. Gisteren is het gemeentebestuur aan deze wens tegemoet gekomen door voor de komende drie jaar een subsidie te verstrekken van 30.000 euro.

Lees verder
29 juni 2010

De Bakker opent Historische Vaarwegen in Leiden

Raadslid Eva de Bakker (tevens statenlid in de provincie Zuid-Holland) heeft het Knooppunt Historische Vaarwegen geopend door het dopen van een boot. De boottochten over historische vaargwegen zijn activiteiten in het kader van het provinciale themajaar 2010: Leve de vaarwegen en waterlinies.

Lees verder
29 juni 2010

Nieuwe Kooipleinplan dankzij inzet van SP sociaal en solide

 dankzij de SP sociaal en solide!Vanavond heeft de gemeenteraad het nieuwbouwplan voor het Kooiplein goedgekeurd. Daarbij worden dankzij inzet van SP-raadslid Louk Rademaker de financiële risico’s bij de bouw van de ondergronds parkeergarage afgedekt. Rademaker: “De SP is altijd kritisch geweest op het Kooipleinplan, maar in de loop der jaren hebben we het steeds meer in de juiste richting kunnen sturen: met een echt wijkwinkelcentrum, geen betaald parkeren in de wijk, meer sociale woningbouw en nu ook solide financiën.”

Lees verder
29 juni 2010

Eerste discussie over komende bezuinigingen

Met dank aan de vorige regering van PvdA, CDA en CU komt er een enorme bezuiniging op alle gemeenten af. Leiden had al een erfenis van 10 miljoen euro tekort per jaar vanaf 2014 van het vorige college, en door de bezuinigingen van de landelijke politiek wordt het tekort voor Leiden zo'n 20 miljoen euro per jaar vanaf 2014. Daarnaast is nog een bezuiniging nodig op grote projecten van 80 miljoen. Op de agenda van de raad stond de eerste discussie over die bezuinigingen, omdat het college een 'kaderbrief' heeft doen uitgaan. Hoewel daar nog weinig concreets in staat, ontstond toch een felle discussie.

Lees verder
29 juni 2010

RijnlandRoute in grote moeilijkheden

Na overleg tussen de provincie en het Rijk is gebleken dat er bij lange na niet genoeg geld is om de RijnlandRoute te realiseren, in welke vorm dan ook. Het tekort is zo groot dat verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk “niet meer weet” hoe hij het rond moet breien. Het heeft er zelfs toe geleid dat de gedeputeerde een nieuwe variant heeft voorgesteld, niet verdiept in een bak of een tunnel, en ook twee keer één strook in plaats van twee keer twee. En zelfs daar is niet genoeg geld voor. Om extra geld te vinden heeft de gedeputeerde zelfs voorgesteld de polder naast de Stevenshof, de Papenwegse polder, te bebouwen. Ook is geopperd om een aarden wal op te werpen om overlast in de Stevenshof te verminderen. De SP vindt deze variant onacceptabel. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Op deze manier worden de Oostvlietpolder en de polder naast de Stevenshof nóg veel meer aangetast. Dat de gedeputeerde het verhaal niet rond krijgt mag niet betekenen dat er een non-oplossing gerealiseerd wordt”.

Lees verder
29 juni 2010

SP Leiden heeft nieuw bestuur

Bij de ledenvergadering van afgelopen vrijdag is een nieuw en groter bestuur gekozen, en werden de vertrekkende voorzitter en penningmeester bedankt voor al hun harde werk. Bij de ALV werd verder een samenvatting gegeven van de eerste anderhalve maand nieuwe Leidse politiek en activiteiten door bestuurslid Hans Kokshoorn, fractievoorzitter Antoine Theeuwen en wethouder Roos van Gelderen. De ALV werd afgesloten door een aantal vrijwilligers in het zonnetje te zetten die bij de laatste campagnes veel hebben gedaan. Kersvers voorzitter Martine Marijt: "We zijn trots op het nieuwe bestuur, en deze goed bezochte vergadering is een goed begin!"

Lees verder

Pagina's

U bent hier