h

SP Leiden heeft nieuw bestuur

29 juni 2010

SP Leiden heeft nieuw bestuur

Bij de ledenvergadering van afgelopen vrijdag is een nieuw en groter bestuur gekozen, en werden de vertrekkende voorzitter en penningmeester bedankt voor al hun harde werk. Bij de ALV werd verder een samenvatting gegeven van de eerste anderhalve maand nieuwe Leidse politiek en activiteiten door bestuurslid Hans Kokshoorn, fractievoorzitter Antoine Theeuwen en wethouder Roos van Gelderen. De ALV werd afgesloten door een aantal vrijwilligers in het zonnetje te zetten die bij de laatste campagnes veel hebben gedaan. Kersvers voorzitter Martine Marijt: "We zijn trots op het nieuwe bestuur, en deze goed bezochte vergadering is een goed begin!"

Nieuw bestuur

Nadat oud-voorzitter Jan Geraets en oud-penningmeester Andor Mostert waren bedankt voor al hun harde werk, werd het nieuwe bestuur verkozen. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

  • Martine Marijt (voorzitter)
  • Dirk van den Berg (organisatiesecretaris)
  • Sander Zwart (penningmeester en contact Hulpdienst)
  • Antoine Theeuwen (bestuurslid q.q. uit hoofde van fractievoorzitterschap)
  • Han Dirks (wijkbezoek en ROOD)
  • Bart Vermeulen (ledenbezoek, ledencontact, scholing etc.)
  • Ruben Verhasselt (ledenbezoek, ledencontact, scholing etc.)
  • Maurice Beckeringh (ondersteuning organisatiesecretaris en webmaster)
  • Hans Kokshoorn (Over de Rooie, verslaglegging bestuursvergadering)

Binnenkort kunt u op deze site meer informatie vinden over de leden van het nieuwe bestuur.

Samenvatting afgelopen periode

Fractievoorzitter Antoine Theeuwen vertelde de ALV over de nieuwe werkwijze van college en raad, die uitstekend bevalt. Alle partijen houden zich aan de werkwijze, en er is nu veel meer discussie in de raad en veel minder in achterkamertjes. Wethouder Roos van Gelderen vertelde over de voortgang bij het afschaffen van de zorgveiling en de zoektocht naar een beter systeem.


Wethouder Roos van Gelderen

Vrijwilligers bedankt!

Er waren twee campagnes de afgelopen periode, en beide campagnes zijn in ieder geval - qua het uitdelen van folders en campagnemateriaal, acties organiseren en langs de deuren gaan - heel goed gegaan. Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk dankzij de tomeloze inzet van heel veel mensen, en een deel van hen werd bij de ALV in het zonnetje gezet door organisatiesecretaris Dirk van den Berg.


Fenna, Lisa, John en Ruben
Penningmeester Sander
Erik en Simon uit Voorschoten
Piet, Bart en Dirk uit Oegstgeest

U bent hier