h

Eerste discussie over komende bezuinigingen

29 juni 2010

Eerste discussie over komende bezuinigingen

Met dank aan de vorige regering van PvdA, CDA en CU komt er een enorme bezuiniging op alle gemeenten af. Leiden had al een erfenis van 10 miljoen euro tekort per jaar vanaf 2014 van het vorige college, en door de bezuinigingen van de landelijke politiek wordt het tekort voor Leiden zo'n 20 miljoen euro per jaar vanaf 2014. Daarnaast is nog een bezuiniging nodig op grote projecten van 80 miljoen. Op de agenda van de raad stond de eerste discussie over die bezuinigingen, omdat het college een 'kaderbrief' heeft doen uitgaan. Hoewel daar nog weinig concreets in staat, ontstond toch een felle discussie.

Het Leidse college van D66, VVD, CDA en SP heeft in het coalitie-akkoord afgesproken dat hoe dan ook de zwaksten in de samenleving worden ontzien, en dat als er wordt bezuinigd op personeel, er eerder op management bezuinigd wordt dan op uitvoerend personeel. Maar door de grootte van de bezuiniging kan het niet anders dan dat die pijnlijk zal zijn, ook op vlakken waar de SP zich het meest hard voor maakt.

Hoewel er verder eigenlijk nog geen enkele concrete informatie was over de bezuinigingen, was er een vrij felle discussie over de vraag wat de bezuinigingen zouden kunnen betekenen. De PvdA en GroenLinks pleitten bijvoorbeeld voor het in stand houden van voorzieningen in de buurt en voor een duurzame stad, de VVD juist weer vóór bezuinigingen op sociale voorzieningen en het CDA voor minder sociale woningen.

Daarnaast was er nog een bijna even felle discussie tussen de partijen die vonden dat er te weinig informatie stond in de 'kaderbrief' over de komende bezuinigingen, en de partijen die vonden dat je van een college dat er zeven weken zit niet kan verwachten dat ze dat al concreet hebben ingevuld.

De SP deed niet mee met de discussie, de fractie wil de concrete invulling afwachten.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, tel 06-25563389

U bent hier