h

SP: Ga wel door met de succesvolle reïntegratietrajecten

15 september 2010

SP: Ga wel door met de succesvolle reïntegratietrajecten

Recentelijk heeft wethouder De Haan (Sociale Zaken) besloten om geen nieuwe reïntegratietrajecten meer te starten, omdat het geld daarvoor op is. SP-raadslid Louk Rademaker wil dat de gemeente wel doorgaat met de succesvolle reïntegratietrajecten. Het gebrek aan geld is veroorzaakt doordat de gemeente te lang doorging met dure, slechte reintegratietrajecten. Daar moeten de goede trajecten niet onder lijden! Donderdag zal de SP haar voorstel in een vergadering van de gemeenteraad indienen.
 op de StartWerkLocatie van de DZB leren werklozen de basisvaardigheden voor een werknemer, zoals op tijd komen en respect op de werkvloer.
Een voorbeeld van een reintegratietraject: op de StartWerkLocatie van de DZB leren werklozen de basisvaardigheden voor een werknemer, zoals op tijd komen en respect op de werkvloer.

Jaarlijks besteedt de gemeente 14,1 miljoen euro aan reïntegratiewerk, dat tot doel heeft werklozen weer aan het werk te krijgen. Het grootste deel daarvan (8,9 miljoen euro) wordt besteed aan zogeheten 'verloningstrajecten'. In zo'n traject komt een werkloze in dienst bij een reïntegratiebureau, zonder dat er zicht is op een reguliere baan. Nog geen 10% van de werklozen in zulke verloningstrajecten doen daadwerkelijk werkervaring op in een normale baan. Toch heeft wethouder De Haan het aantal trajecten fors laten oplopen. SP-raadslid Rademaker: De onsuccesvolle verloningstrajecten kosten klauwen vol geld en leveren niets op. Sterker nog: doordat er zoveel geld is gegaan naar de verloningstrajecten is het geld nu op en staan alle trajecten stil!

De SP vindt daarom een algemene reïntegratiestop niet te verteren. "We kennen zoveel goede en succesvolle reïntegratietrajecten, zoals bijvoorbeeld De Stal of het Oriëntatiejaar. Ik kan het niet uitleggen dat zij geen geld meer krijgen omdat andere reïntegratiebureaus slecht werk leveren," aldus raadslid Louk Rademaker.

Daarom stelt de SP voor om nog wel geld te reserveren voor succesvolle trajecten. Ook wil de SP reïntegratietrajecten niet meer verplichten voor ouderen, mantelzorgers en actieve vrijwilligers. "Je kan geld maar een keer uitgeven. Dan moet je het besteden aan mensen die willen en kunnen werken, en daar alleen wat hulp bij nodig hebben." Het voorstel van de SP kost naar verwachting slechts 225 duizend euro.

Donderdagavond om 20 uur vergadert de commissie Werk & Financiën van de gemeenteraad. Daarin zal de SP haar plannen indienen.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389
Lees het voorstel van de SP, en de inschatting van de kosten (beide PDF-bestanden).

U bent hier