h

SP kiest toch voor Morspoortgarage

18 november 2010

SP kiest toch voor Morspoortgarage

Onlangs gaf het college de mogelijkheid om te kiezen tussen een iets kleinere Morspoortgarage dan eerder gepland (370 plaatsen), of een uitgestrekt parkeerterrein in de wijk Transvaal (230 plekken). De SP koos tot verrassing van velen toch voor de garage, maar dan gewijzigd. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Zoals de plannen er nu liggen is de garage beter inpasbaar, blijft de wijk groener, is het goedkoper en heeft de stad er meer aan. Dankzij ons wijzigingsvoorstel wordt Transvaal I daarnaast ook echt verlost van hun parkeerprobleem”.

Voorgeschiedenis

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad tot aanleg van de Morspoortgarage, waarbij de SP tegen stemde. Het nieuwe college van D66, VVD, SP en CDA nam er later het volgende over op in het coalitie-akkoord:

“Het College bevriest de werkzaamheden voor de Morspoortgarage voor drie maanden. In samenwerking met de wijk Transvaal wordt gezocht naar aanpassing van het plan, waarbij op basis van het bestemmingsplan, minimaal 65% van de geplande capaciteit gerealiseerd wordt. Het schrappen van één verdieping is daarbij één van de opties”>

Wethouder van Woensel is vervolgens in gesprek gegaan met de buurt. Daaruit bleek dat een garage hoe dan ook onbespreekbaar was voor de buurt, zelfs met een verdieping minder. De buurt had zelf een alternatief plan gemaakt, 'Parkeren in het groen'. Dat is door de gemeente uitgewerkt tot een haalbaar plan, het 'Parkeerterrein Transvaal' van 230 plaatsen.

Nu kiezen

De SP vond het kiezen tussen beide het kiezen tussen twee kwaden. Liever zou de SP zien dat er pas een parkeergarage komt als het hele gebied echt op de schop gaat, over tien jaar. Maar aangezien er in het coalitie-akkoord was afsgesproken dat er minstens 280 parkeerplekken zouden komen, behoorde dat niet meer tot de mogelijkheden. Daarom moest er nu gekozen worden.

Voor- en nadelen


de huidige situatie


het plan voor het parkeerterrein


het plan voor de garage

De garage heeft als groot voordeel dat die een veel kleinere oppervlakte beslaat en dus makkelijker inpasbaar is. Er hoeven minder bomen gekapt te worden en er is meer ruimte voor groen en voor zaken als een vrijliggend fietspad op de Morssingel. Het andere belangrijke voordeel ten opzichte van een parkeerterrein is dat het veel aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker is. De stad heeft er dus meer aan. Nadeel van de garage is dat de buurt hem niet wil. Daarnaast maakt de SP zich er zorgen over of de garage wel genoeg zou worden gebruikt om hem rendabel te maken.

Het parkeerterrein heeft als voordeel dat de buurt ermee akkoord is, en dat als het leeg blijft staan het de gemeente in elk geval niets kost. Een belangrijk nadeel is wel dat het inderdaad leeg zou blijven staan, want het alleen groter maken van een onbewaakt parkeerterrein met parkeerkaartjes die je van te voren moet kopen maakt het niet aantrekkelijker. Het parkeerterrein neemt daarnaast enorm veel ruimte in, waardoor er extra bomen en groen moet verdwijnen en er geen ruimte is om de Morssingel op te knappen. En het parkeerterrein is duurder. Het besluit om de garage te bouwen is al bijna een jaar oud, dus de bouwer is allang aan de slag gegaan met het ontwerp. Als de gemeente afziet van de garage moet er 384.000 euro betaald worden aan de bouwer. Door die grote hoeveelheid verspild geld komt de garage na 10 jaar onder streep toch nog goedkoper uit. Wat ook nog speelt is dat het parkeerterrein vijftig plaatsen minder heeft dan afgesproken in het coalitie-akkoord. En dan is er nog niet eens verrekend dat er in dat plan 65 plaatsen voor bewoners geschrapt moeten worden.

Wijzigingsvoorstel SP

De SP heeft een voorstel gedaan om het plan zo aan te passen, dat de garage ook 'aan het werk gaat' voor de buurt, en niet alleen voor de binnenstad. Julian van der Kraats: “Het grote probleem van Transvaal, naast de te drukke Morsweg en de huisjesmelkers, is het vreemdparkeren en het bijbehorende zoekverkeer in de wijk. De SP heeft voorgesteld om betaald parkeren in te voeren in de wijk, zoals de wijk ook zelf wenst. Er wordt beter gehandhaafd bij dat systeem dan bij het blauwe zone-systeem. Daarnaast stellen wij voor in het gebied 70 parkeerplaatsen op straat op te heffen en die groen in te vullen. Die parkeerplaatsen verhuizen dan naar de parkeergarage. Dan blijven er nog 300 plekken in de garage over voor binnenstadbezoekers. In de wijk komt er dan veel ruimte om de buurt echt prettiger te maken. Het is eigenlijk dezelfde constructie als destijds bij de Hooglandse Kerkgracht gedaan is, maar dan meer verspreid door de hele wijk. Wij zouden graag zien dat de wethouder samen met de wijkvereniging de plekken kiest die groen gemaakt moeten worden. De wijk wordt op deze manier eens en voor altijd verlost van hun parkeerprobleem”.

Wijkvereniging boos

Het plan van de SP kwam de wijkvereniging nogal rauw op het dak vallen, aangezien zij er pas de dag van de commissievergadering van op de hoogte werden gesteld. Dat kwam omdat de SP pas de avond ervoor de knoop had doorgehakt. De wijkvereniging ziet nog steeds meer in het parkeerterrein en ze waren dus erg onprettig verrast. Van der Kraats: “Het spijt ons dat het op deze manier is gegaan, en het spijt ons dat we hiermee geen recht doen aan wat de buurt wil. Wij denken echter dat wat wij voorstellen uiteindelijk het beste is voor de stad én de wijk.”

Meer inforamtie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier