h

Huis van de Sport: gemeenteraad buitenspel

2 december 2010

Huis van de Sport: gemeenteraad buitenspel

Het college van B&W heeft besloten de aanbesteding van het vrijwilligersinitiatief 'Huis van de Sport' stop te zetten. De Europese Commissie is al op de hoogte gesteld. De betrokken bouwbedrijven en de initiatiefnemers zijn onaangenaam verrast en beschuldigen de gemeente van het stopzetten “op foute aannames”, slechte communicatie en tegenwerkende ambtenaren. De SP is ontzet dat de gemeenteraad niet in staat is gesteld haar mening te geven vóórdat het college de stekker eruit trok. Wethouder Frank de Wit (D66) kwam onder vuur te liggen.

“Aan de ene kant zegt de wethouder dat de gemeenteraad, eventueel vertrouwelijk, op de hoogte gesteld had kunnen worden,” aldus SP-raadslid Eva de Bakker, “Maar als ik hem vraag waarom hij dan niet naar de raad is gekomen voordat de aanbesteding is gestopt, heeft hij geen antwoord.” De wethouder zei in het debat dat er heel wat knoppen bijgesteld hadden moeten worden om het project financieel te laten lukken. De Bakker vroeg daarop waarom het college de pauzeknop dan niet kon vinden, om de raad naar haar mening te vragen. Helaas gaf de wethouder alleen aan dat het stopzetten van een aanbesteding een collegebevoegdheid is.

“Formeel gezien klopt dat,” zegt De Bakker, “We hebben het echter over een breed gesteund plan, 38 van de 39 raadsleden stemden ervoor. Het college had moeten weten dat de raad dan niet zo verrast wil worden en voor een voldongen feit wil komen te staan.”

Betrokken bouwbedrijven en de initiatiefnemers verschillen sterk van mening met de gemeente over de financiën en de risico's in de aanbesteding. Daarnaast meent de jurist van de gemeente Leiden dat de stopgezette aanbesteding niet meer kan worden opgestart, maar de juristen van de bouwbedrijven oordelen anders. Eva de Bakker (sportwoordvoerder SP) heeft gevraagd om zoveel mogelijk juridisch advies, wat is toegezegd is door wethouder De Wit. In januari wordt het debat voortgezet als meer informatie beschikbaar is.

Zie eerdere berichten over het Huis van de Sport:
De positieve ontvangst.

Interview over Huis van de Sport

Meer informatie bij Eva de Bakker, e-mail of telefoonnummer: 06 14 04 05 92.

U bent hier