h

Nieuws uit 2008

18 november 2008

Begroting 2009: al het geld naar grote projecten

Het rechtse college van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. Het was niet verrassend, maar wel schokkend om te zien: al het geld wordt bij elkaar geschraapt om de prestige-projecten zoals de RijnGouweLijn te bekostigen. Daar werd zelfs een speciale pot “Voorziene Investeringen” voor ingesteld, waarin de komende jaren meer dan 20 miljoen euro verdwijnt. Dat geld wordt opgebracht door alle onderdelen van de gemeente, ook onderwijs, cultuur en sport.
richting de bodemloze put

Lees verder
18 november 2008

Belastingen in Leiden weer een stukje schever

Bij de begroting van 2009 werden ook de nieuwe belastingtarieven bekend. Het komt erop neer dat woningcorporaties en particuliere verhuurders géén stijging van de lasten krijgen. Die belastingkorting leidt tot extra belastingverhoging voor mensen met een eigen huis of in een huurwoning. “Het idee dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen wordt nog verder losgelaten,” vindt SP-leider Antoine Theeuwen.

Lees verder
18 november 2008

Wil Leiden Stad van Vluchtelingen blijven?

Het huurcontract tussen de gemeente en het Leidse asielzoekerscentrum loopt eind 2009 af. De SP vindt dat Leiden nog altijd de stad van de vluchtelingen is, en zich daar ook naar moet gedragen. Dat betekent dat de gemeente samen met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) moet werken aan herhuisvesting van het Leidse asielzoekerscentrum.

Lees verder
18 november 2008

Leidenaars verliezen vertrouwen in gemeentepolitiek

Leidenaars zijn steeds minder te spreken over de manier waarop de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders de stad bestieren. Dat blijkt uit de jaarlijkse stadsenquête, in mei en juli uitgevoerd onder 3500 Leidenaars. Een veelgenoemde klacht is over de manier waarop raad en College zijn omgegaan met de besluitvorming rond de RijnGouweLijn (RGL).

Lees verder
14 november 2008

“Handtekening onder RijnGouwelijn is niets waard”

NEE blijft NEEGisteren werd bekend dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de RijnGouwelijn (RGL) in Leiden willen aanleggen over de Hooigracht en Langegracht. Dat betekent dat, als Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leiden daarmee akkoord gaan, er nog voor het eind van het jaar een handtekening wordt gezet onder een overeenkomst over de RGL. De SP-Leiden vindt dat die handtekening niets waard is.

Lees verder
13 november 2008

“Conciërgeakkoord is een sigaar uit eigen doos.”

De afgelopen tijd speelde de vraag: kunnen conciërges wel of niet blijven op Leidse basisscholen en wie gaat dat betalen? De aanleiding voor de onrust was de beslissing van het college om de conciërges te schrappen van de gemeentebegroting. Slechts 2 partijen in de gemeenteraad waren het daarmee oneens, waarvan de SP er één was. Vervolgens trokken de basisscholen aan de noodrem omdat zij de conciërges niet konden betalen, wat geen verrassing was voor de SP. De gemeente ging in gesprek met de schoolbesturen, waaruit een akkoord is ontstaan. “De bezuiniging op onderwijs blijft wel staan, dus dat Leidse basisscholen hun conciërges kunnen houden is een sigaar uit eigen doos,” zei raadslid Eva de Bakker in de raadscommissie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier